COM-PROM: communicatieve participatie bij afasie meten

Mensen in gesprek aan een tafel

Bij afasie is spreken en begrijpen van taal lastig. Dat heeft grote gevolgen voor de participatie van de patiënt. In dit promotieonderzoek ontwikkelen we een meetinstrument gericht op communicatieve participatie van mensen met afasie.

Doel

Er zijn in Nederland geen bruikbare instrumenten om communicatieve participatie van mensen met afasie in kaart te brengen. Dit onderzoek heeft tot doel om zo'n instrument te ontwikkelen. We vertalen een itembank gericht op de communicatieve participatie bij mensen met afasie na niet aangeboren hersenletsel (NAH) en we ontwikkelen deze tot een betrouwbaar en valide meetinstrument.

Resultaten

Dit onderzoek loopt nog. Na afloop vind je hier de resultaten.

Looptijd

01 september 2019 - 31 augustus 2023

Aanpak

We vertalen de Communicative Participation Item Bank en ontwikkelen deze door. We gebruiken daarbij de methodologie van het internationale meetsysteem voor patiëntuitkomsten PROMIS. We maken de itembank afasievriendelijk op basis van criteria uit de literatuur. We onderzoeken alle klinimetrische meeteigenschappen volgens de COSMIN-methodologie.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Nicole ter Wal | Onderzoeker | Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
  Nicole ter Wal
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie
 • Lizet van Ewijk
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie
 • Ellen Gerrits | lector | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
  Ellen Gerrits
  • Lector
  • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie

Samenwerking met kennispartners

Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd in samenwerking met logopedisten werkzaam in ziekenhuizen, revalidatiecentra, afasiecentra en praktijken in de eerste lijn.

Eerste promotor: prof. dr. Ellen Gerrits (HU, Universiteit Utrecht)
Tweede promotor: prof. dr. Anne Visser-Meily (Universiteit Leiden)
Eerste co-promotor: dr. Lizet van Ewijk (HU)
Tweede co-promotor: Dr. Caroline Terwee (Amsterdam UMC)

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Nicole ter Wal | Onderzoeker | Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie

Nicole ter Wal

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie