Hoe bouwen we aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen, tot zijn recht komt en zich veilig voelt? Hier doen onze lectoraten onderzoek naar, met en voor (aankomend) professionals in het brede sociale domein. We ontwikkelen werkwijzen en producten die impact hebben op de beroepspraktijk en onderwijs, en bijdragen aan kennisontwikkeling.

Het kenniscentrum Sociale Innovatie richt zich op het versterken van beter samenleven met een focus op het bevorderen van sociale gelijkheid. De kwaliteit van samenleven is het resultaat van sociale innovaties in de praktijk en wordt bepaald door drie missiewaarden: inclusie, rechtvaardigheid en veiligheid. We doen praktijkgericht onderzoek naar de ontwikkeling en agendering van actuele sociale en maatschappelijke vraagstukken, vanuit verschillende perspectieven en disciplines.

Samenwerking

We werken samen met partners uit het werkveld – de maatschappelijke organisaties, sociale ondernemingen, overheden én mensen om wie het gaat –, in nauwe verwevenheid met het onderwijs en met andere kennisinstellingen. Bijvoorbeeld buurt- en vrijwilligersorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, scholen, reclasseringsorganisaties, ministeries en gemeenten.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Kenniscentrum Sociale Innovatie