Sofie Sergeant

Docent-onderzoeker

Sofie Sergeant is hoofddocent Burgerschap & Inclusie aan de Hogeschool Utrecht, verbonden aan de PABO, het Seminarium voor Orthopedagogiek en het Lectoraat Jeugd. 

Huidige onderzoeks- en onderwijsprojecten cirkelen voornamelijk rondom het vraagstuk en de implementatie van inclusief onderwijs. Samen met studenten, met kinderen, ouders en onderwijsprofessionals wil Sofie inspireren en ondersteunen richting inclusief onderwijs, scholen waar elk kind kan leren, en waarbij ontmoeting en samenwerking centraal staan. Het onderzoekswerk dat Sofie verricht is altijd inclusief en actiegericht: samen met de mensen waarover het gaat, en gericht op positieve verandering in de praktijk.

Opleidingsgeschiedenis

 • Promotie: “Working Together, Learning Together. Towards Universal Design for research” 28 mei 2021 .
 • Doctoral School VUmc 2016-2021.
 • Voortgezette Opleiding Bewegingsexpressie, dans en drama in begeleiding en hulpverlening 1999-2002. Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Dansacademie Tilburg / Nederland.
 • Pedagogische wetenschappen / orthopedagogiek Universiteit Gent - 3e lic orthopedagogiek: juli ’98: cum laude.
  • Thesisonderwerp ‘Omdat ik van een Turkse vrouw geboren ben’, een belevingsonderzoek bij Turkse kinderen in Gent, promotor Dr. J.P. Verhaeghe 9000 Gent
  • Academische initiële lerarenopleiding in de psychologie en de pedagogische wetenschappen

Expertises

 • Diversiteit & inclusie
 • Inclusief onderwijs
 • Inclusief onderzoek - Arts Based Research

Werkervaring

 • Disability Studies in Nederland: 2016-2021
  Coördinator Academische Werkplaats Disability Studies
  Projectcoördinator Disability Studies in Nederland
  Onderzoeker Disability Studies in Nederland / VU Amsterdam Onderwijscoördinator Disability Studies in Nederland met ontwikkeling van les- en studiemateriaal gerelateerd aan het academisch vakgebied Disability studies
 • Wetenschappelijk medewerker voor UGent mbt beeldboekontwikkeling ism kunstenaar Saar De Buysere: 2012 –2016
 • Vanaf 2016: Freelance trainer voor vzw Konekt en andere organisaties mbt thema’s: Co-creatie / inclusief onderzoek / netwerkontwikkeling / afscheid nemen, ouder worden, zorg rond het levenseinde, dementie / verslaving en verstandelijke beperking / sociale en communicatieve vaardigheden / burgerschapsmodel en Quality of Life / vorming geven aan/met mensen met een verstandelijke beperking /nonverbale methodieken / communicatie met ondersteuning van beeldmateriaal (ontwikkeling van de app Ebb
 • Educatief stafmedewerker vormingscentrum Handicum /vzw Konekt : 2004 – 2017 
 • Begeleiden VU-, UGent- en HOGent-studenten: stage, oefeningen, thesis (vanaf 1998)
 • Coördinator van een dagcentrum voor volwassenen met een matig en ernstig verstandelijke beperking van vzw Oranje in Brugge: 1998 – 2004

Publicaties


Projecten

  • Lectoraten: Duurzame Gemeenschappen, Jeugd, Organiseren van Verandering in Onderwijs, Werken in Onderwijs
  • 1 september 2022 - 31 augustus 2025
  Bruggenbouwers en grensverleggers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?