Saskia Wijsbroek | Lector | Jeugd

Saskia Wijsbroek

Lector

Saskia Wijsbroek is lector Jeugd bij Hogeschool Utrecht. Het lectoraat richt zich op het ontwikkelen, uitwisselen en toepassen van kennis over het stimuleren van een kansrijk en veilig opvoedings- en ontwikkelingsklimaat voor jeugdigen en hun gezinnen.

Saskia Wijsbroek werkt tevens als universitair docent en GZ-psycholoog-BIG bij de Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek betrof angst bij adolescenten en interacties in het gezin. Zij is medeontwikkelaar, coördinator en uitvoerder van onderwijs bij Pedagogische Wetenschappen. Eerder werkte Saskia als behandelaar met jongvolwassenen met angst- en stemmingsklachten en in de jeugdpsychiatrie.

Saskia is lid van de Richtlijnen adviescommissie jeugd, de werkgroep Actualisatie richtlijnen bij het NJi en de commissie Jeugd van P3NL.

Van 2009 tot 2017 was zij toezichthouder bij Zandbergen, later Youké, instelling voor specialistische hulp. Van 2011-2017 was zij lid en covoorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie van de NVRG.

Expertises

  • Adolescenten
  • Jeugdbeleid
  • Jeugdhulp

 


Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?