Effecten van nieuws over toekomstige behandelingen

Oudere man neemt medicijnen

Er wordt in de media steeds meer gecommuniceerd over toekomstige behandelingen voor chronische ziektes. Patiënten waarbij huidige behandelingen niet effectief genoeg zijn, worden hier ook aan blootgesteld. Welk effect heeft dit op ze?

Doel

Het doel van het onderzoek is tweeledig:

 • Wetenschappelijk inzicht krijgen in hoe stemming en gedrag van chronisch zieken afhangen van nieuwsberichten over behandelingen.
 • Praktische handvatten creëren voor de communicatie van nieuwe behandelingen in groepen chronisch zieken.

 

Resultaten

Dit onderzoek loopt nog. Na afronding vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

01 november 2015 - 01 augustus 2020

Aanpak

We kijken naar de kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van berichten in media over toekomstige behandelingen. We richten ons hierbij op Diabetes Mellitus type 1 en 2 en de Ziekte van Parkinson omdat over deze ziektes veel gecommuniceerd wordt en de doelgroep relatief toegankelijk en mondig is.

We kijken naar (nieuws)berichten in kranten, fora en magazines en onderzoeken de volgende vraagstellingen:

 • Welke trends zijn zichtbaar over aantallen, bronnen en journalistieke genres?
 • In welke fase van onderzoek zitten de besproken therapieën?
 • In hoeverre wordt er overdreven in deze berichten?
 • Welke berichten zorgen voor een snelle verspreiding van informatie, ofwel geruchten?
 • Welke eigenschappen van berichten leiden tot effecten op kennis, emotie en gedrag van de patiënt?

 

Betrokken HU-onderzoekers

 • Hans Vehof
  • Promovendus
  • Lectoraten: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met de onderzoeksgroep Persuasieve Communicatie van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Hans Vehof

 • Promovendus
 • Lectoraat: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie