Ons lectoraat brengt mensen met verschillende gezichtspunten en vaardigheden samen om gezamenlijk aan complexe innovaties te werken. We onderzoeken hoe ontwerpen kan bijdragen aan maatschappelijke veranderingen, met name op het gebied van gezondheid en duurzaamheid.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Er is behoefte aan theoretische kennis en methodes die helpen gestructureerd om te gaan met complexe vraagstukken. Ontwerpers nemen steeds vaker een rol in bij deze vraagstukken. Zij gebruiken hun creativiteit, ontwerptools en -vaardigheden in om veranderingen bij mensen en organisaties te faciliteren.

Ook maken zij toekomstigontwuikkelingen ervaarbaar door middel van het maken van prototypes. Leidend daarin is een systemische benadering: de bewustwording dat complexe problemen slechts vanuit een bewustzijn van de werking van het systeem als geheel benaderd kunnen worden.

Projecten

Enerzijds wordt de samenleving steeds complexer. Anderzijds worden van burgers juist meer zelfredzaamheid en participatie verwacht. Een voorwaarde daarvoor is dat mensen met technologie om kunnen gaan. Co-designers kunnen daarbij helpen.

In deze onderzoekslijn ontwerpen we ’diensten en -producten die de kwaliteit van samenleven in steden verbeteren. Slimme technologische oplossingen kunnen mensen ondersteunen bij zelfredzaamheid, empowerment en maatschappelijke participatie, mits deze op de juiste wijze worden ingezet.

Projecten

Technologie is overal aanwezig. Dat biedt mogelijkheden om het voor iedereen toegankelijk en bruikbaar te maken. Op basis van gebruikersinformatie kunnen we bijvoorbeeld informatie personaliseren en contextualiseren.

In deze onderzoekslijn richten we ons op de mogelijkheden die technologie biedt om het gebruik aan te passen aan de context en individuele mogelijkheden van de gebruiker. Intelligente, lerende systemen kunnen inspelen op veranderingen bij de persoon of in de omgeving. Ook kunnen deze systemen gewenst gedrag stimuleren.

Projecten

Publicaties


Onderwijs

We dragen de ontwerpende manier van denken, onderzoek doen en innoveren, ook wel aangeduid als ‘design thinking’, uit binnen en buiten de HU, en zetten ons in om deze aanpak te borgen en verspreiden in het onderwijs, en de kwaliteit daarvan te verbeteren.

Ontwerp met legoblokjes Remko van der lugt

“De ontwerper is als een vroedvrouw: begeleidend, waar nodig sturend en duwend, maar altijd vanuit het besef dat de verandering van de mensen is. Zij maken en bestendigen de uiteindelijke omslag.”

Remko van der Lugt Lector Co-Design

Samenwerking

Fundamentals, Ideate, DIG, UMC Utrecht, DIO, Panton en TU Delft/ TU Eindhoven/ Radboud Universiteit

Onze lectoren en onderzoekers

Anita Cremers | lector | lectoraat Co-Design

Anita Cremers

Lector Co-Design Bekijk profiel
Remko van der Lugt | lector | lectoraat Co-Design

Remko van der Lugt

Lector Co-Design Bekijk profiel
Dirk Ploos van Amstel | onderzoeker | lectoraat Co-Design

Dirk Ploos van Amstel

Onderzoeker Co-Design Bekijk profiel
Tanja Enninga | onderzoeker | lectoraat Co-Design

Tanja Enninga

Onderzoeker Co-Design Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Volg dit lectoraat