Dirk Ploos van Amstel | onderzoeker | lectoraat Co-Design

Dirk Ploos van Amstel

Promovendus

Dirk Ploos van Amstel werkt sinds 2019 bij het Lectoraat Co-Design als docent-onderzoeker. Hij studeerde af op de master New Media & Digital Culture aan de faculteit Humanities binnen Universiteit Utrecht en richtte zich hierbij vooral op ontwerp en participatiecultuur van gebruikers.

Dirk werkte binnen verschillende creatieve bedrijven in de commerciële sector voor hij een stap maakte naar de Utrecht University of Applied Science. Hier werkte hij vanaf 2011 bij het lectoraat Communicatie in Digitale Transitie. Bij dit lectoraat was hij als projectleider en onderzoeker betrokken bij verschillende projecten, die ten doel hebben om maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken en om te komen tot oplossingsrichtingen voor gewenste gedragsverandering. Een voorbeeldproject is ‘Afval als Grondstof’ waar hij als onderzoeker en ontwerper betrokken is. Dit project wordt uitgevoerd met Design Innovation Group.

Voor Co-Design werkt Dirk aan een project met als doelstelling om vanuit een systemisch blik op ontwerpend onderzoek kennis op te doen over het gebruik van product service systemen (gebruik van producten zonder eigendom) met een zo laag mogelijke milieu-impact. Vanuit deze kennis willen we komen tot interventies die gebruikers stimuleren tot zo verantwoordelijk mogelijke keuzes ten aanzien van gebruik van producten binnen diensten.

Naast zijn werk bij Co-Design is Dirk verbonden aan de opleiding Communicatie & Multimedia Design, waar hij studenten begeleidt en kennis en ervaring uit de projecten doorgeeft. 

Expertises

  • Design research

Publicaties


Wil je samenwerken of heb je een vraag?