De opleiding

In deze hbo-deeltijdopleiding werk je aan praktijkgerichte opdrachten en leer je aan de hand van reële casuïstiek de verschillende aspecten van het verpleegkundig vak. Om dit te kunnen doen, krijg je les in bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen, anatomie/fysiologie, farmacologie, psychologie, organisatiekunde, communicatieve vaardigheden, reflectie, onderzoeksvaardigheden en het vak verpleegkunde.

Verpleegkunde, tijdens de opleiding

Je besteedt ook veel aandacht aan klinisch redeneren: je leert de ziekteverschijnselen van je patiënten te koppelen aan al je  kennis als verpleegkundige. Dit alles breng je in de praktijk tijdens de praktijkleerperiodes (stage). Je leert hierdoor interprofessioneel werken.

Inhoud van de opleiding Verpleegkunde

De opleiding Verpleegkunde deeltijd is via meerdere studieroutes te volgen. Zo kan je met een hbo-/wo-diploma of als mbo-4 verpleegkundige deze opleiding versneld doorlopen.

Deeltijd regulier (4 jaar)

 • mbo-4 (niet-verpleegkunde)
 • havo-diploma
 • vwo-diploma
 • indien geen van bovenstaande: toelating middels HU 21+ toets.

Deeltijd versneld hbo-/wo-afgestudeerden (3 jaar)

 • hbo/wo diploma
 • Deeltijd verkort verpleegkundigen niveau 4 (2,5 jaar)
 • Alleen voor mbo-4 verpleegkundige diploma

Heb je een buitenlands diploma? Kijk dan op admissions bachelor.

In het reguliere deeltijdtraject kan je deze opleiding in 4 jaar afronden.

Programma deeltijd regulier

Met een afgeronde hbo- of wo-opleiding kun je in 3 jaar de opleiding Verpleegkunde deeltijd volgen. Je werkt dan in de beroepspraktijk en volgt daarnaast een dag in de week onderwijs.

Programma deeltijd versneld hbo/wo-afgestudeerden

Alleen als mbo-verpleegkundige niveau 4 kun je bij Hogeschool Utrecht in 2,5 jaar je hbo-diploma niveau 6 halen. Je combineert je werk met een lesdag in de week op woensdag. Daarnaast loop je twee stages (praktijkleerperiodes): een in de tweede helft van het eerste jaar, en een in het tweede jaar.

Programma deeltijd verkort mbo verpleegkundigen niveau 4

De Verpleegkunde docenten

De meeste docenten hebben een verpleegkundige achtergrond. Sommigen hebben een medische of juridische achtergrond, of een expertise op het gebied van ethiek of reflectie. 90% van de docenten van het domein Gezondheidszorg heeft een masteropleiding afgerond; 10% is gepromoveerd.

Meer weten over deze opleiding?

De dagen dat je naar Hogeschool Utrecht komt is afhankelijk van je studieprogramma:

 • Deeltijd regulier: maandag
 • Deeltijd versneld: donderdag
 • Deeltijd verkort mbo-4 Verpleegkundigen: woensdag

Verderop in de studie zal de terugkomdag wijzigen:

 • Alle routes laatste stage + praktijkonderzoek: dinsdag
 • Alle routes minor/keuzeonderwijs/profilering: variabel

Je hebt les op één vaste dag in de week. De studiebelasting is gemiddeld 30 uur per week (inclusief schooldag).

Tijdens de deeltijdopleiding Verpleegkunde leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Aan het einde van je tweede studiejaar ontvang je een studieadvies. Dat advies kan inhouden dat je geschikt wordt geacht voor de opleiding, een verwijzingsadvies als een andere opleiding beter bij je lijkt te passen, of het advies om met de studieloopbaanbegeleider een studieplanning op te stellen.

Het betreft hier geen bindend advies: je hoeft het advies niet op te volgen. Uiteraard gaan we ervan uit dat je het advies zorgvuldig weegt.

Bij Hogeschool Utrecht studeer je flexibel. Samen met je studieadviseur bepaal je je eigen studietempo, de volgorde van modules en je toetsmomenten. Zo kun je je studie afstemmen op je werk- en privésituatie en kennisniveau. Door je eigen studie op deze manier in te richten, kunnen de trajecten voor mbo-4 verpleegkundigen en hbo-/wo-afgestudeerden afwijken. De verschillende opties kan je bespreken in het intakegesprek.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)externe link.

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je ongeveer € 1000 kwijt.

Profielfoto van student Rachel Grubb

"Als verpleegkundige in de eerste lijn kom je in aanraking met allerlei soorten zorgvragen, patiënten, mantelzorgers en andere zorgdisciplines. "

Rachel Grubb

Vragen over de opleiding?