Carrièreperspectief

Je ontvangt het bachelordiploma van Hogeschool Utrecht na een succesvolle afronding van de deeltijdopleiding Verpleegkunde.

Internationaal diploma supplement

Bij het diploma van je bachelor hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Dit IDS is gratis en je ontvangt het automatisch van ons.

Verpleegkunde, Carrièreperspectief

Arbeidsmarktpositie na Verpleegkunde

Na je deeltijd studie Verpleegkunde heb je grote kans op een baan als verpleegkundige. Je kunt aan de slag bij veel verschillende zorgorganisaties, afhankelijk van je specialisatie en interesses. Ben je nog niet uitgeleerd? Kijk dan eens of je je kunt specialiseren, of kies voor de master Advanced Nursing Practice, master Physician Assistant of de master Innovatie in Zorg en Welzijn aan Hogeschool Utrecht. Je kunt ook een (pre-)master Verplegingswetenschap volgen aan de universiteit.

Je kunt aan de slag als verpleegkundige in

  • het ziekenhuis
  • de wijkzorg
  • de revalidatiezorg
  • de eerstelijnszorg (GGD, huisarts, kinder- en jeugdzorg)
  • in een verzorgings- of verpleeghuis
  • in de gehandicaptenzorg
  • in de psychiatrie etc.

Welke competenties ontwikkel je?

Na de opleiding Verpleegkunde kun je:

  • Als verpleegkundige professionele zorg verlenen aan de hand van de nieuwste inzichten in de zorg
  • Als verpleegkundige met patiënten communiceren, zodat je hen zo goed mogelijk kunt helpen

Vragen over de opleiding?