Carrièreperspectief

Je ontvangt het bachelordiploma van Hogeschool Utrecht na een succesvolle afronding van de deeltijdopleiding Verpleegkunde.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Verpleegkunde, Carrièreperspectief

Arbeidsmarkt

Met het diploma Verpleegkunde mag je als Bachelor of Science professionele zorg verlenen aan patiënten in bijvoorbeeld de thuiszorg, psychiatrie, ouderenzorg, kinder- en jeugdzorg, gehandicaptenzorg, of in een algemeen ziekenhuis. Na je deeltijdstudie Verpleegkunde heb je een grote kans op een baan op hbo-niveau.

Je kunt aan de slag als:

  • Verpleegkundige in de thuiszorg
  • Verpleegkundige in de ouderenzorg
  • Verpleegkundige in de kinder- en jeugdzorg
  • Verpleegkundige in de gehandicaptenzorg
  • Verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis

Na deze opleiding kun je:

  • Als verpleegkundige professionele zorg verlenen aan de hand van de nieuwste inzichten in de zorg
  • Als verpleegkundige met patiënten communiceren, zodat je hen zo goed mogelijk kunt helpen

Vragen over de opleiding?