De opleiding

Tijdens de deeltijdopleiding SJD leer jij de situaties van cliënten te analyseren en hun rechtspositie in te schatten. Wat moet iemand doen die door een conflict op het werk ontslagen is? Of iemand die de huur niet meer kan betalen nu die verhoogd is? Jij pluist het uit en biedt oplossingen.

Tijdens de studie combineer jij de kennis van wetgeving met de dagelijkse praktijk. Hoe schakel je effectief tussen verschillende partijen als er haast bij is voor jouw cliënt? En hoe ben je kritisch terwijl je je cliënt toch optimaal en begripvol ondersteunt? Deze praktijkvaardigheden maak je je meester, terwijl je ook kennis opdoet van sociaal zekerheidsrecht, bestuursrecht, civiel recht en strafrecht. Zo ben je helemaal klaar voor de rol die jij voor jezelf ziet als sociaal juridisch dienstverlener.

Sociaal Juridische Dienstverlening, tijdens de opleiding

Inhoud van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

De modules in de propedeuse zijn integrale modules rond een thema dat aansluit bij de beroepspraktijk. De propedeuse kent 4 thema's die zijn ondergebracht in 4 modules. Je volgt deze grotendeels samen met de studenten van HBO-Rechten (inclusief de afstudeervariant Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder).

Modules in de propedeuse

De hoofdfase van de deeltijdopleiding SJD is opgebouwd uit blokken van 15 studiepunten. Ieder blok staat in het teken van een thema. Hierbij werk je aan de ontwikkeling van competenties die je als SJD'er nodig hebt. Denk daarbij aan: juridisch analyseren en adviseren, maar ook bemiddelen en klantgericht werken met specifieke doelgroepen. Daarnaast is er veel keuzeruimte ingebouwd in het programma. Zo kun je de cursussen volgen die aansluiten bij je interesse en je loopbaan.

Modules in de hoofdfase

Docenten

Het docententeam bestaat uit juristen vanuit allerlei rechtsgebieden, sociaal wetenschappers en trainers. De meeste docenten en gastdocenten hebben minimaal een mastergraad, en sommige doen een promotieonderzoek of zijn gepromoveerd.


Overige informatie

Tijdens je opleiding krijg je te maken met verschillende onderwijsvormen die aansluiten bij een moderne leeromgeving waarin fysieke aanwezigheid afgewisseld wordt met online onderwijs:

  • Theorie: je krijgt hoorcolleges, kennisclips, responsie- en werkcolleges en online-opdrachten.
  • Trainingen: samen met je medestudenten train je specifieke beroepsvaardigheden.
  • Leerteam: in een leerteam werk je met een vast groepje medestudenten aan het ontwikkelen van de opleidingscompetenties. Dit doe je onder begeleiding van een docent.

Tijdens de deeltijdopleiding Sociaal Juridische Dienstverlening leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Aan het einde van je tweede studiejaar ontvang je een studieadvies. Dat advies kan inhouden dat je geschikt wordt geacht voor de opleiding, een verwijzingsadvies als een andere opleiding beter bij je lijkt te passen, of het advies om met de studieloopbaanbegeleider een studieplanning op te stellen.

Het betreft hier geen bindend advies: je hoeft het advies niet op te volgen. Uiteraard gaan we ervan uit dat je het advies zorgvuldig weegt.

In een intakegesprek kijken we hoe jij je opleiding wil vormgeven en hoe je jouw praktijkervaring op gaat doen. Heb je al een werkplek? Dan bespreken we of jouw werkplek geschikt is en goed past bij de opleiding. De werkplek mag trouwens ook een juridische stage of vrijwilligerswerk zijn.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je elk jaar ongeveer €500 kwijt.

 

Interesse in de bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening?

Vragen over de opleiding?