De opleiding

Omgaan met diversiteit in de klas en in jouw organisatie en passend onderwijs geven in complexe situaties. Dat leer je in deze master. De opleiding is gericht op medewerkers, leraren en docenten in het PO, VO, MBO, HBO, SO, maar bijvoorbeeld ook in de jeugdzorg. Je gebruikt jouw dagelijkse praktijk als input voor de verschillende modules. Zo is er altijd een directe link tussen dat wat je leert en jouw professionele omgeving en vice versa (zie ook toelatingseisen).

Inhoud van de Master educational needs

Het programma is opgebouwd uit basismodules, specialisatiemodules, keuzemodules en een eindassessment. Daarnaast bieden we inspiratiemomenten, waarin actuele onderwerpen worden uitgediept.

De basismodules vormen het fundament van de opleiding. Thema's zijn diversiteit & inclusie, onderzoek en pedagogiek. 

Modules

De opleiding is opgebouwd uit modules met de door jou gekozen specialisatie als basis. Afhankelijk van je interesses en ambities kun je je specialiseren in:

 • Gedrag
 • Leren
 • Begeleiden

Het opleidingstraject van elke specialisatie bestaat uit:

 • Het analyseren van complexe problematieken;
 • Het doorbreken van patronen, verwerven van diepgaande, gedetailleerde kennis en een kritisch begrip van specifieke theorieën en actuele ontwikkelingen;
 • Visie gestuurd werken;
 • Het werken met betrouwbare en gevalideerde meetinstrumenten;
 • Reflectie en het uitvoeren en monitoren van onderbouwde interventies op de werkvloer.

Bekijk welke modules er onder de verschillende domeinen vallen.

Modules

In de keuzemodules wordt gedifferentieerd naar jouw doelgroep, bijvoorbeeld jonge kind, werken in het mbo en thematieken (bijvoorbeeld autisme, hoogbegaafdheid, dyscalculie). 

Modules

Lesdagen en -tijden 2024-2025

Lesplaats Lestijden  Specialisaties 
 Utrecht dag, om de week Donderdag 09.00-16.00 uur Alle specialisaties*
 Utrecht avond, wekelijks Maandag 17.30-21.00 uur  Alle specialisaties*
 Amsterdam, wekelijks** Dinsdag 17.15-20.45 uur  Alle specialisaties*
 Den Haag/Rotterdam, wekelijks** Dinsdag 17.30-21.00 uur  Alle specialisaties*
*Elke specialisatie kan alleen worden aangeboden als er voor de desbetreffende locatie en/of lesmoment voldoende inschrijvingen zijn.
**De generieke modules vinden op de gekozen leslocatie plaats. De specialisatie modules volg je online.

Wat Waar Wanneer
Keuzemodules Online/Utrecht Drie zaterdagen 10.00-14.00 uur
Inspiratiedagen Utrecht Drie zaterdagen 10.00-16.00 uur

Keuzemodules

 • Twee keuzemodules in tweede jaar van je opleiding
 • Indien er plaats is, kan ook door eerstejaars worden ingeschreven
 • Veel keuzemodules zowel online als op locatie Utrecht

Inspiratiedagen

 • Drie keer per jaar in Utrecht
 • Niet verplicht, wel inspirerend

losse module volgen

Wil je je verder ontwikkelen in jouw vakgebied, maar niet direct een master-opleiding volgen? Kies dan voor het volgen van één of enkele module(s) van deze master.

Onze mastermodules behandelen onderwerpen die actueel zijn en een grote relevantie hebben voor de ontwikkelingen in het werkveld en op jouw vakgebied.

Ook kun je het volgen van één of meer mastermodules zien als het proeven aan de master-opleiding Educational Needs. Je ervaart wat het betekent om te studeren op masterniveau. Als je vervolgens wilt instromen in de masteropleiding Educational Needs, dan bestaat de mogelijkheid om vrijstelling voor de gevolgde module(s) aan te vragen bij de examen-commissie.

De modules bestaan uit het volgen van bijeenkomsten, zelfstudie en het maken van opdrachten in jouw praktijksituatie.

Voorwaarde is dat je in het bezit bent van minimaal een HBO- of WO-bachelordiploma en dat je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren in jouw organisatie.

De losse mastermodules worden aangeboden in Utrecht en online. De kosten voor een module zijn € 695,- tot € 1390,- afhankelijk van de studielast. Tevens bieden we sommige losse modules ook incompany aan. Dit staat vemeld bij de toelichting van de module.

Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op: 088-4817888 externe link of seminarium@hu.nl.

Bekijk de modules

De Educational Needs docenten

De docenten van de Master Educational Needs hebben (actieve) praktijkervaring en minimaal een HBO master. Enkele docenten stellen zich kort voor.

Kees van Overveld, docent

Dr. Kees van Overveld

Hogeschooldocent

Dr. Kees van Overveld is gepromoveerd gedragsspecialist en werkt ruim 30 jaar in het onderwijs. Hij heeft ervaring als leraar, interne begeleider, hogeschool(hoofd)docent, onderzoeker en onderwijsbegeleider.

Ria Goedhart, docent

Ria Goedhart MEd

Hogeschooldocent

Ria Goedhart heeft ruime ervaring als leraar speciaal basisonderwijs en ambulant begeleider. Momenteel bereidt zij een promotieonderzoek voor rondom ouderbetrokkenheid bij onderwijs aan nieuwkomers.

Foto van Marijke Plender

Marijke Plender, MSc

Hogeschooldocent

Met een achtergrond in Pedagogiek en Culturele Antropologie ligt de ervaring van Marijke Plender in de jeugdcultuur en het werken met risicojongeren. Zo heeft zij ervaring in het werken met delinquente jongeren, vroegtijdig schoolverlaters, in de jeugdbescherming en op het Mbo. Haar doel is en was nog steeds om de positie van jongeren te verbeteren en hen te begeleiden naar een kansrijke(re) toekomst.

Marijke is werkzaam als ontwikkelaar en docent bij de specialisatie Gedrag. Met haar vlotte manier van lesgeven en haar passie voor de risicojeugd, wil zij zich bij de master Educational Needs met name hardmaken voor de Mbo doelgroep. Je kunt haar dan ook treffen bij de module Coachen en Begeleiden in het Mbo, die zij ontwikkeld heeft. 

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door

Wendy Kers

"De opleiding ademt inclusie, ook omdat het goed in te passen is in een drukke werkweek en een gezin met jonge kinderen."

Wendy Kers Student