De opleiding

Werk jij op een school met een grote diversiteit aan leerlingen en wil jij je ontwikkelen tot gedragsspecialist? Wil je hen als taal- specialist of rekenspecialist kansen bieden die afgestemd zijn op hun mogelijkheden en talenten óf heb je ambitie om je als intern begeleider (verder) te ontwikkelen? De deeltijd Master Educational Needs leert je om te gaan met diversiteit in de klas en in jouw organisatie en het geven van passend onderwijs in complexe situaties. De opleiding is gericht op leraren en docenten in het PO, VO, MBO en HBO.

Lesdata: zie overzicht lesdagen en -tijden op locatie Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht of zie overzicht Online Master Educational Needs.

Het vertrekpunt van de opleiding is het onderwerp ‘Diversiteit als pedagogische kracht’. Je verdiept je in diversiteit, de betekenis van de pedagogiek en specifiek pedagogisch handelen in uiteenlopende situaties. Je ontwikkelt jezelf door tot normatieve professional die een bijdrage levert aan (meer) inclusief onderwijs.

Afhankelijk van je interesses en ambities kun je je vervolgens specialiseren. Het opleidingstraject van elke specialisatie bestaat uit:

  • Het analyseren van complexe problematieken;
  • Het doorbreken van patronen, verwerven van diepgaande, gedetailleerde kennis en een kritisch begrip van specifieke theorieën en actuele ontwikkelingen;
  • Visie gestuurd werken;
  • Het werken met betrouwbare en gevalideerde meetinstrumenten;
  • Reflectie en het uitvoeren en monitoren van onderbouwde interventies op de werkvloer.
 

Inhoud van de Master educational needs

De opleiding is opgebouwd uit modules met de door jou gekozen specialisatie als basis. In de modules wordt gedifferentieerd naar jouw doelgroep, bijvoorbeeld jonge kind po, leerlingen in het vo of studenten in het mbo en thematieken (bijvoorbeeld autisme, hoogbegaafdheid,  reken en wiskunde, taal, gespreksvoering, onderwijsverbetering). Daarnaast bieden we inspiratiemomenten, waarin actuele onderwerpen worden uitgediept.

Afhankelijk van je interesses en ambities kun je je onder andere specialiseren op de volgende gebieden:

  • Gedrag
  • Leren
  • Begeleiden

Bekijk welke modules er onder de verschillende domeinen vallen.

Modules

Wil je een losse module volgen?

Wil je je verder ontwikkelen in jouw vakgebied, maar niet direct een master-opleiding volgen? Dan zijn de mastermodules uit de Masteropleiding Educational Needs misschien geschikt voor je.

Onze mastermodules behandelen onderwerpen die actueel zijn en een grote relevantie hebben voor de ontwikkelingen in het werkveld en op jouw vakgebied.

Ook kun je het volgen van één of meer mastermodules zien als het proeven aan de master-opleiding Educational Needs. Je ervaart wat het betekent om te studeren op masterniveau. Als je vervolgens wilt instromen in de masteropleiding Educational Needs, dan bestaat de mogelijkheid om vrijstelling voor de gevolgde module(s) aan te vragen bij de examen-commissie. Je verspreidt op deze manier je studielast, zodat deze aansluit bij jouw werk- en privésituatie.

De modules bestaan uit het volgen van bijeenkomsten, zelfstudie en het maken van opdrachten in jouw praktijksituatie.

Voorwaarde is dat je in het bezit bent van een hbo-getuigschrift of een bachelordiploma en dat je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren in jouw organisatie.

De mastermodules worden aangeboden in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De kosten voor een module zijn € 695,- tot € 1390,- afhankelijk van de studielast.

Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op: 088-4817888 of info-seminarium@hu.nl.

Bekijk de modules

De Educational Needs docenten

De docenten van de Master Educational Needs hebben (actieve) praktijkervaring en minimaal een HBO master. Enkele docenten stellen zich kort voor.

Kees van Overveld, docent

Dr. Kees van Overveld

Hogeschooldocent

Dr. Kees van Overveld is gepromoveerd gedragsspecialist en werkt ruim 30 jaar in het onderwijs. Hij heeft ervaring als leraar, interne begeleider, hogeschool(hoofd)docent, onderzoeker en onderwijsbegeleider.

Kees is gespecialiseerd in het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen. Je kunt hem tegenkomen in alle reguliere gedragsmodules van de opleiding, inclusief de module over sociale veiligheid en autisme.

 

Kees is in 2008 gepromoveerd aan de UU met als onderwerp agressie bij jongens. Hij is auteur van vele artikelen en boeken (waaronder Groepsplan Gedrag; SEL).

 

Meer over de publicaties van Kees vind je op zijn website: www.keesvanoverveld.nl.

Ria Goedhart, docent

Ria Goedhart MEd

Hogeschooldocent

Ria Goedhart heeft ruime ervaring als leraar speciaal basisonderwijs en ambulant begeleider. Momenteel bereidt zij een promotieonderzoek voor rondom ouderbetrokkenheid bij onderwijs aan nieuwkomers.

Als ontwikkelaar en docent van de modules Gedrag en de cursus Begeleiden van Nieuwkomers op school, is zij altijd op zoek naar nieuwe theoretische inzichten en praktijkervaringen om leraren te kunnen ondersteunen in hun denken en handelen.

 

Zij heeft in het kader van de toenemende diversiteit een aantal artikelen en een boek geschreven over Samenleren op een superdiverse school en verzorgt daarover ook lezingen en workshops.

Peter de Vries, docent Master Educational Needs

Drs. Peter de Vries

Hogeschooldocent

Drs. Peter de Vries beschikt over veel ervaring in het onderwijs. Hij werkte als leraar in zowel het regulier onderwijs als het speciaal onderwijs en was 10 jaar actief als interne begeleider.

Peter studeerde (na de Pabo en HBO-Pedagogiek) orthopedagogiek met als specialisme: Gedragsproblemen in de Onderwijspraktijk. Naast Gedrag houdt Peter zich bezig met handelingsgericht werken en passend onderwijs. Hij publiceerde, naast vele artikelen in diverse vakbladen, diverse boeken waaronder: Handelingsgericht Werken in Passend Onderwijs en Instrumenten voor Begeleiden in Passend Onderwijs (Perspectief Uitgevers).

 

Je zult Peter als docent en begeleider vooral aantreffen binnen de routes Gedragsspecialist en Specialist Begeleiden.

Foto van Marijke Plender

Marijke Plender, MSc

Hogeschooldocent

Met een achtergrond in Pedagogiek en Culturele Antropologie ligt de ervaring van Marijke Plender in de jeugdcultuur en het werken met risicojongeren. Zo heeft zij ervaring in het werken met delinquente jongeren, vroegtijdig schoolverlaters, in de jeugdbescherming en op het Mbo. Haar doel is en was nog steeds om de positie van jongeren te verbeteren en hen te begeleiden naar een kansrijke(re) toekomst.

Marijke is werkzaam als ontwikkelaar en docent bij de specialisatie Gedrag. Met haar vlotte manier van lesgeven en haar passie voor de risicojeugd, wil zij zich bij de master Educational Needs met name hardmaken voor de Mbo doelgroep. Je kunt haar dan ook treffen bij de module Coachen en Begeleiden in het Mbo, die zij ontwikkeld heeft. 

Meer weten over deze opleiding?

Binnen de opleiding studeer je flexibel. Gemiddeld is er een bijeenkomst per week op de leslocatie van jouw keuze en daarnaast studeer je in je eigen tijd en voer je (onderzoeks)- opdrachten uit in de praktijk. In de Online master is het aantal fysieke bijeenkomsten beperkt tot vier dagen per jaar en studeer je verder gewoon vanuit huis. Samen met je studieloopbaan-begeleider bepaal je jouw eigen studietempo, de volgorde van modules en je toets-momenten. Bij de start van de opleiding bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider hoe je examenpakket eruit gaat zien. Zo kun je je studie afstemmen op je interesses, ambities en je werk- en privésituatie.

Tijdens de deeltijdopleiding Master Educational Needs leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

"De verbinding tussen studenten en de beroepspraktijk vinden we heel belangrijk. Daarom organiseren we elk jaar enkele inspiratiedagen."

Ginny Vlieks Coördinator Master Educational Needs
Rijan van Geene, oud-student Master Educational Needs en leraar

"Tijdens het volgen van de modules heb ik geleerd om wetenschappelijke onderzoeken te gebruiken om objectief te leren kijken naar gedrag van leerlingen"

Rijan van Geene Oud-student
Paula Bonefaas, oud-student Master Educational Needs en docent vwo

"Het kritisch kijken naar mijn eigen kwaliteiten als lesgevende loopt als een rode draad door alle modules heen"

Paula Bonefaas Oud-student

Interesse in de master educational needs?