Carrièreperspectief

De vernieuwingen en veranderingen in de maatschappij en ons onderwijs vragen om toekomstbestendige onderwijsprofessionals. Er is veel vraag naar leraren en specialisten met een masteropleiding. Met je mastertitel zit je dus goed.

Juf met drie leerlingen op een basisschool

Je kunt aan de slag als

  • gedragsspecialist
  • intern begeleider, kwaliteitscoördinator of zorgcoördinator
  • taalcoördinator of rekencoördinator
  • jonge kindspecialist
  • begeleider passend onderwijs

Welke competenties ontwikkel je?

Na de Master Educational Needs kun je:

  • een sterke impuls geven aan onderwijsinnovatie op de werkplek.
  • complexe problemen in onderwijs- en opvoedingssituaties oplossen.
  • wetenschappelijke theorieën implementeren en toetsen op de werkplek.
  • leerlingen met complexe problemen adequaat begeleiden.
  • effectief en respectvol communiceren met ouders en hulpverleners.

Titel en International Diploma Supplement

Na je afstuderen ontvang je de titel Master of Education. Een hbo-masterdiploma is gelijkwaardig aan een wo-masterdiploma. Het grote verschil is dat een hbo-master zich meer richt op de beroepspraktijk, terwijl een wo-master meer wetenschappelijk en theoretisch is.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland. Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch.

"Als leerkracht ben ik enorm gegroeid"

Wim de Clerck Oud-student
Paula Bonefaas, oud-student Master Educational Needs en docent vwo

"Door deze master kon ik meewerken aan de opzet van hoogbegaafdenonderwijs op onze school"

Paula Bonefaas Oud-student
Mandy Eijgelshoven | leerkracht Biologie en mentor Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen |Oud student master Educational Needs Hogeschool Utrecht

"Door de opleiding kan ik mezelf en mijn collega's beter begeleiden in de omgang met ieder bijzonder individu"

Mandy Eijgelshoven Oud-student