Carrièreperspectief

Het niveau van de master is internationaal vastgelegd. Je ontvangt daarom het diploma Master of Education van het Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht.

Juf met drie leerlingen op een basisschool

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Arbeidsmarkt

De vernieuwingen en veranderingen in de maatschappij en ons onderwijs vragen om toekomstbestendige onderwijsprofessionals. Er is veel vraag naar leraren en specialisten met een masteropleiding en met een diploma van de Master Educational Needs zit je dan goed.

Je kunt aan de slag als...

  • Gedragsspecialist
  • Remedial Teacher, Taalcoördinator of Rekencoördinator
  • Leraar speciaal (basis) onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs
  • Expert in het Nieuwkomersonderwijs
  • Jonge kindspecialist

Na deze opleiding kun je:

  • een sterke impuls geven aan de onderwijsinnovatie op jouw werkplek.
  • complexe problemen in onderwijs- en opvoedingssituaties oplossen.
  • wetenschappelijke theorieën nog beter implementeren en toetsen op de werkplek.
  • leerlingen met complexe problemen adequaat begeleiden
  • effectief en respectvol communiceren met ouders en hulpverleners

"Als leerkracht ben ik enorm gegroeid"

Wim de Clerck Oud-student
Paula Bonefaas, oud-student Master Educational Needs en docent vwo

"Door deze master kon ik meewerken aan de opzet van hoogbegaafdenonderwijs op onze school"

Paula Bonefaas Oud-student
Mandy Eijgelshoven | leerkracht Biologie en mentor Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen |Oud student master Educational Needs Hogeschool Utrecht

"Door de opleiding kan ik mezelf en mijn collega's beter begeleiden in de omgang met ieder bijzonder individu"

Mandy Eijgelshoven Oud-student