Toelating

Om te kunnen starten met de Master Educational Needs heb je minimaal een HBO- of WO-bachelordiploma nodig.

Instroomeisen Master Educational Needs

Voor toelating tot de Master Educational Needs heb je minimaal een HBO- of WO-bachelordiploma nodig. De masteropleiding in deeltijd is in het bijzonder bedoeld voor professionals met een baan in het onderwijs of hieraan gerelateerde werkzaamheden binnen andere organisaties.

Als je de Master EN wilt volgen, sluit je een Leerwerkplekovereenkomst af. Onderstaand vind je deze overeenkomst, met daarin een toelichting. Je kunt deze Leerwerkplekovereenkomst ingevuld en ondertekend mailen naar masterEN@hu.nl.

Kernkwalificaties voor passend onderwijs

Deze master is bedoeld voor leraren, coördinatoren, leidinggevenden en andere professionals die zich verder willen professionaliseren op het gebied van passend onderwijs aan leerlingen met educational needs. Tijdens de opleiding werken we aan de volgende kwalificaties:

  • Werken met en voor de leerlingen (leer-en leeromgeving; begeleiding van leerlingen; de leraar als persoon);
  • Werken in en voor de schoolorganisatie (schoolontwikkeling; begeleiding van collega's; kenniscirculatie; de leraar als participant in de verandering);
  • Professioneel handelen en beroepsontwikkeling ( onderzoekende houding; maatschappelijk besef; reflectie en ontwikkeling).