Carrièreperspectief

Je ontvangt het bachelordiploma van Hogeschool Utrecht na afronding van de deeltijdopleiding leraar omgangskunde tweedegraads.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Leraar Omgangskunde, carrièreperspectief

Arbeidsmarkt

Als leraar omgangskunde tweedegraads mag je omgangskunde geven aan leerlingen in het beroepsonderwijs. Je leert jongeren dagelijks hoe zij met verschillende sociale situaties kunnen omgaan en denkt mee over hoe het onderwijs van de toekomst eruit moet zien.

Je kunt aan de slag als:

  • Leraar omgangskunde beroepsonderwijs
  • Leraar in het volwassenenonderwijs (bve)

Na deze opleiding kun je:

  • Omgangskundeles geven
  • Lesplannen ontwikkelen
  • Talent van je leerlingen ontwikkelen

Interesse in de bachelor Leraar Omgangskunde tweedegraads?