De opleiding

Tijdens de opleiding verdiep je je in de (para)medische en psychologische kant van het beroep huidtherapeut. Daarbij leer je om een professionele behandelrelatie met je cliënt op te bouwen door actief te luisteren en informatie te verzamelen waarbij je samen werkt met andere (para)medici.

Huidtherapie tijdens de opleiding

Je wordt opgeleid als huidtherapeut. Als huidtherapeut heb je oog voor de wensen, behoeftes en de zelfredzaamheid van je cliënt. Naast huidtherapeutische expertise, krijgt het aanleren van een onderzoekende ondernemende houding en het verkrijgen van kritisch en reflectief vermogen, veel aandacht. Clientgericht zijn, interprofessioneel samenwerken en aandacht voor preventie en zorgtechnologie zijn kenmerken van de opleiding.

Inhoud van de opleiding Huidtherapie


Het eerste jaar begint met een algemene cursus over de huid en gezondheid, en de huid in alle leeftijdsfasen. De tweede cursus richt zich op het (leren) leven met een chronische huidaandoening waarbij ook adviesvaardigheden, empowerment en zelfmanagement aan de orde komen. Het tweede half jaar komen de cursussen cross culturele communicatie, adviseren in zorgtechnologie en kwaliteit in beeld aan bod. Steeds wordt een brug geslagen tussen theorie en praktijk doordat veel onderwijsactiviteiten worden aangeboden in de kliniek en ‘in de wijk’. Er is aandacht voor ondernemendheid, preventie, zelfregie & interprofessionaliteit.

In jaar 2 vinden er drie cursussen plaats. Deze cursussen richten zich op prescreening, huidzorg, circulatiestoornissen, oncologische en complexe zorgverlening . De thema’s ondernemendheid, preventie, zelfregie & interprofessionaliteit worden in het tweede jaar verdiept en verbreed.

In studiejaar 3 doe je praktijkervaring op in het interne HU GEZOND&WEL Centrum aan de Hogeschool Utrecht en in een interprofessionele beroepspraktijk. Voor de interprofessionele beroepspraktijk maak je zelf een keuze in welke interprofessionele setting je praktijkervaring op wil doen. Daarnaast werk je aan een innovatieopdracht gebaseerd op een vraag uit de praktijk.

In het HU GEZOND&WEL Centrum werk je zowel aan huidtherapeutische praktijkervaring als een gezondheidsbevorderingsopdracht.

In het laatste jaar van de opleiding vindt het afstuderen plaats. Deze afstudeereenheid bestaat uit een afsluitende huidtherapeutische stage, afstudeerproject en een competentiegericht interview. Tijdens de stage word je klaargestoomd om straks zelf als huidtherapeut aan de slag te gaan. Je loopt stage bij een huidtherapeut waarbij je zelfstandig hoog complexe zorg verleent. 
Naast de afstudeereenheid loopt ook het profileringsonderwijs in de vorm van twee profileringsopdrachten. Deze opdrachten zijn door de opleiding zelf vormgegeven zodat het goed aansluit bij het deeltijd onderwijsprogramma. De studenten kunnen in plaats van de profileringsopdrachten ook kiezen voor een minor.

De Huidtherapie docenten

De docenten van de deeltijdopleiding huidtherapie hebben een master-opleiding afgerond op (para)medische en onderwijskundige gebieden. Een aantal docenten werkt ook in de beroepspraktijk. Er zijn ook docenten die werken aan promotieonderzoek in nauwe samenwerking met universiteiten en academische ziekenhuizen.

Meer weten over deze opleiding?

Je werkt zowel met medestudenten als individueel aan het behalen van learning outcomes. Op maandag word je op school begeleid door docenten, en krijg je les van experts. In het HU GEZOND&WEL Centrum behandel je cliënten, samen met andere studenten en deskundige docenten. Je dient er rekening mee te houden dat je in bepaalde gevallen ook op andere dagen van de week beschikbaar dient te zijn, bijvoorbeeld voor toetsen, profileringsonderwijs en stages.

Tijdens de deeltijdopleiding Huidtherapie leer je niet alleen op school en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de inhoud en voor goed contact tussen studenten en docenten.

Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je een studieadvies. Als de studieadviseur denkt dat je, gezien je resultaten, de studie hoogstwaarschijnlijk niet zult halen, krijg je het dringend advies om te stoppen. Dit advies mag je naast je neerleggen.

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je elk jaar ongeveer € 1.000 kwijt.

Heb je nog vragen?