De opleiding

Bij de deeltijd bachelor HBO-Rechten is het mogelijk om zelf je tijd in te delen. Hierdoor kun je de opleiding optimaal combineren met je werk- en privésituatie.

Door het flexibele karakter van de bachelor houd je regie over je eigen studie. Je kunt je studie aanpassen aan je persoonlijke situatie.

HBO-Rechten, tijdens de opleiding

Inhoud van de opleiding HBO-Rechten

In de propedeuse leg je de basis voor de (juridische) vaardigheden die je nodig hebt als HBO-jurist in de praktijk. Je maakt kennis met alle aspecten van het werkveld en legt een gedegen juridische basis. De propedeuse kent vier modules van 15 studiepunten. Je volgt de propedeuse grotendeels met de studenten van de afstudeervariant Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder en met de studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening.

De vakken van de propedeuse

 • Oriëntatie op het beroep;
 • Wonen en consumeren;
 • Arbeid en inkomen;
 • Digitalisering en recht.

In alle modules wordt aandacht gegeven aan de actuele juridische vraagstukken uit de beroepspraktijk. Deze worden integraal bekeken, dus niet alleen vanuit een juridische invalshoek. Uiteraard staan taal- en gespreksvaardigheden centraal.

De hoofdfase van de deeltijdopleiding HBO-Rechten is opgebouwd uit blokken van 15 studiepunten. Ieder blok staat in het teken van een thema. Hierbij werk je aan de ontwikkeling van competenties die je als HBO-jurist nodig hebt. Denk daarbij aan: juridisch analyseren en adviseren, maar ook rapporteren. Daarnaast is er veel keuzeruimte ingebouwd in het programma. Zo kun je de cursussen volgen die aansluiten bij je interesse en je loopbaan

De vakken van de hoofdfase

De modules in de hoofdfase van je studie zijn ook opgebouwd aan de hand van thema's:

 • Bedrijf en recht;
 • Gemeente en recht;
 • Wonen en consumeren verdiept;
 • Procederen civiel;
 • Overheid en marktwerking;
 • Legal empowerment lab;
 • De strafrechtketen;
 • De praktijk;
 • Verschillende keuzemodules;
 • Afstuderen.

De Rechten docenten

Alle docenten hebben minimaal een mastergraad, enkelen doen promotieonderzoek. Een groot deel heeft ruime ervaring in de rechtspraak of advocatuur, of werkt als deurwaarder of notaris. Voor specifieke (keuze)vakken of onderdelen van cursussen leer je van gastsprekers en gastdocenten.

Meer weten over deze opleiding?

Tijdens je opleiding krijg je te maken met verschillende onderwijsvormen die aansluiten bij een moderne leeromgeving waarin fysieke aanwezigheid afgewisseld wordt met online onderwijs:

 • Theorie: je krijgt hoorcolleges, kennisclips, responsie- en werkcolleges en online-opdrachten.
 • Trainingen: samen met je medestudenten train je specifieke beroepsvaardigheden.
 • Leerteam: in een leerteam werk je met een vast groepje medestudenten aan het ontwikkelen van de opleidingscompetenties. Dit doe je onder begeleiding van een docent.

Tijdens de deeltijdopleiding HBO-Rechten leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Door deze afwisseling krijg je extra verdieping in de lesstof en in het contact met de docenten.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Aan het einde van je tweede studiejaar ontvang je een studieadvies. Dat advies kan inhouden dat je geschikt wordt geacht voor de opleiding, een verwijzingsadvies als een andere opleiding beter bij je lijkt te passen, of het advies om met de studieloopbaanbegeleider een studieplanning op te stellen.

Het betreft hier geen bindend advies: je hoeft het advies niet op te volgen. Uiteraard gaan we ervan uit dat je het advies zorgvuldig weegt.

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je elk jaar ongeveer € 500 kwijt.

Door het flexibele karakter van de bachelor houd je regie over je eigen studie. Je kunt je studie aanpassen aan je persoonlijke situatie. Zo kun je bijvoorbeeld met eigen beroepsproducten aantonen dat je al een aantal competenties hebt opgedaan tijdens je werk. Ook biedt de opleiding meerdere toetsmomenten per jaar. En heb je een drukke periode op je werk of privé? Zet dan je studie tijdelijk op een lager pitje. Tijdens het intakegesprek, dat je hebt voordat je met de opleiding start, bespreek je jouw gewenste leerroute.

In de studiegids vind je alle belangrijke informatie over jouw opleiding op een rijtje. Behalve lesprogramma’s en studieonderdelen, staan ook alle regelingen en afspraken in de gids.

Heb je nog vragen?