De opleiding

Tijdens de deeltijdopleiding Farmakunde leer je de farmaceutische zorg- en dienstverlening van binnen en van buiten kennen. Zo leer je veel over het analyseren en verbeteren van processen op het gebied van kwaliteit in deze branche. Ook verdiept een deeltijdstudent zich in vakken als gezondheidsvoorlichting en bedrijfsvoering in de farmaceutische sector.

Tijdens de opleiding Farmakunde: voorbeeld van een lessituatie

Daarnaast is er aandacht voor meer algemene competenties als mondelinge en schriftelijke communicatie, projectmanagement en informatiemanagement. Ook verdiep je je in het doen van praktijkgericht onderzoek. Al deze vaardigheden kun je meteen in je dagelijkse werk toepassen.

Inhoud van de opleiding Farmakunde

In het eerste jaar leg je de basis voor de rest van je studie. Je krijgt vakken als bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagement, farmacologie en gezondheidsvoorlichting. Daarbij zit je niet alleen met je neus in de boeken: samen met je studiegenoten werk je aan een verbeterplan voor een fictieve apotheek. Hierdoor leer je ook samenwerken, goed plannen en verantwoordelijkheid nemen. De drieweekse stage in een apotheek is je eerste kennismaking met de praktijk.

De belangrijkste onderwerpen die aan de orde komen zijn:

De vakken van jaar 1

In het tweede jaar bouw je verder op de kennis en ervaring uit het eerste jaar. Je werkt steeds zelfstandiger, en je leert door te doen. Zo maak je een marketingplan voor een geneesmiddel. Ook ga je aan de slag met voorlichtingsmateriaal en zet je een social mediacampagne op. In de vierde periode loop je negen weken stage bij een bedrijf in het farmaceutische werkveld (denk bijvoorbeeld aan een apotheek, de farma-industrie of een patiëntenvereniging).

De vakken van jaar 2

De vakken in het derde jaar zijn erg gericht op de praktijk. Je stelt een bedrijfsplan op en je leert hoe je een geneesmiddel succesvol introduceert op de markt. Daarnaast is er ruimte om een minor te volgen. Dit mag je helemaal zelf invullen. Je kunt vakken volgen bij Hogeschool Utrecht, maar ook naar een andere hogeschool of universiteit gaan. Misschien wil je wel een halfjaar naar het buitenland?

De vakken van jaar 3

Docenten

De docenten zijn allen op masterniveau opgeleid en allen hebben werkervaring in het farmaceutisch werkveld in de zorg of het bedrijfsleven.

Overige informatie

In de eerste twee jaar heb je een contactdag per week. In het derde jaar ben je twee dagen per week voor studie bezig. In de ene helft voor je onderzoek en de andere helft van het jaar loop je twee dagen per week stage (beide mogen niet op je werkplek). We raden aan  maximaal die dagen per week te werken tijdens je studie.

Tijdens de deeltijdopleiding Farmakunde leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten. Naast lessen op de HU ga je ook op je eigen werk aan de slag met praktijkopdrachten. Het is dus belangrijk dat je al in de farmaceutische zorg- en dienstverlening werkt.

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Om door te kunnen stromen naar het tweede jaar, heb je minimaal 50 studiepunten nodig. Haal je dit niet, dan kun je niet verder met de opleiding.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie.  Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt.

Voor boeken en andere lesmaterialen ben je elk jaar ongeveer € 400 tot € 600 kwijt.

Ben je ambitieus en op zoek naar meer uitdaging en eigen initiatief tijdens je studie? Dan kun je naast je gewone onderwijs een honourstraject volgen. Met een Honours Certificaat heb je een streepje voor bij bedrijven en toekomstige werkgevers.

Vragen over de opleiding?