De opleiding

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Of wil je meer verantwoordelijkheid krijgen in het laboratorium? Combineer dan werken en leren tijdens de flexibele deeltijdopleiding hbo Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences).

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) houdt zich bezig met belangrijk onderzoek: de uitkomsten kunnen grote effecten hebben op de gezondheid en toekomst van mens en dier. Als biomedisch laboratoriumingenieur hou je je dus bezig met vraagstukken die van grote maatschappelijke betekenis zijn. En dat is tijdens de opleiding niet anders: je verdiept en specialiseert je biologische kennis en vaardigheden, test ze in de praktijk en buigt je over actuele ontwikkelingen.

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek , tijdens de opleiding

Inhoud van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

De flexibele deeltijd hbo-opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) bestaat uit een vierjarig programma. Elk jaar heeft zijn eigen karakter met een specifiek accent afgeleid vanuit het beroep. De opleiding biedt een breed biomedisch studieprogramma aan waarbij de onderzoeksvaardigheden en het uitvoeren van laboratorium experimenten centraal staan. In het laatste opleidingsjaar heb je de mogelijkheid om je te profileren in een specifieke richting binnen de Life Sciences. Elk jaar heeft een eigen kenmerkende opbouw.

Het eerste jaar is het propedeusejaar en richt je je voornamelijk op theorie en praktijk, met de nadruk op een solide kennisbasis, en basis laboratoriumvaardigheden.

In het tweede en derde studiejaar staan met name de projecten centraal, waarbij diverse contexten binnen het domein Life Sciences aan de orde komen met verschillende mate van complexiteit en zelfstandigheid. Daarbij komt het accent steeds meer te liggen op de daadwerkelijke integratie van de kennis en laboratoriumvaardigheden bij het uitvoeren van onderzoek in verschillende contexten.

Het vierde jaar is gereserveerd voor de afstudeerfase.


Losse modules

Je kunt theoriemodules van de bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) ook los volgen. Bij het succesvol afronden van een module ontvang je een certificaat.


Docenten

In de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) worden de cursussen verzorgd door een enthousiaste groep docenten. Van het docententeam maken ongeveer evenveel mannen als vrouwen deel uit. Het docententeam bestaat zowel uit oudere als jongere docenten. Er is dus een goede mix aanwezig van routine en ervaring met jeugdig elan. Bijna alle docenten zijn academisch geschoold, de meeste docenten hebben daarnaast ook werkervaring in de beroepspraktijk opgedaan. Alle docenten zijn goed ingevoerd in de laatste ontwikkelingen in het werkveld. Naast het verzorgen van onderwijs houden de meeste docenten zich ook bezig met het ontwikkelen van onderwijs en/of het doen van onderzoek. Het team wordt gekenmerkt door een servicegerichte houding en een grote bereidheid om de studenten verder te helpen. Het contact met de docenten is laagdrempelig: iedereen is goed bereikbaar via mobiele telefoon of email en reageert snel op via email gestelde vragen.

Overige informatie

Je volgt anderhalve dag per week onderwijs; op maandag van 12:00 tot 22:00 uur op de Hogeschool en op donderdag van 18:00 tot 22:00 uur via Skype. Dit zijn de lesvormen waar je mee te maken krijgt:

  • Theorieonderwijs: werkcolleges en zelfstudieopdrachten
  • Practicumonderwijs: trainingen om je beroepsvaardigheden te oefenen
  • Projectonderwijs: experimenten uitvoeren en de uitkomsten presenteren
  • Praktijkbegeleiding: begeleiding op je afstudeerwerkplek

Tijdens de deeltijdopleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) leer je niet alleen tijdens colleges en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Voor je afstudeeronderzoek is het vereist dat je in een laboratoriumomgeving werkt. De voorwaarde voor je afstuderen is dat je het onderzoek op hbo-niveau uitvoert. Of dat zo is, wordt vooraf samen met je studieadviseur bepaald.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Flexibel studeren betekent dat je je studietempo zelf kunt aanpassen. Eventueel kun je daarom ook wat uitlopen in je studie. Wel moet je binnen 2 jaar tijd 60 studiepunten gehaald hebben voor je propedeuse. Heb je op dat moment minder dan 60 studiepunten? Dan krijg je een negatief bindend studieadvies en moet je stoppen met de opleiding.

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je in jaar 1 en 2 ongeveer € 300 kwijt. Ook heb je een laptop en rekenmachine nodig.

Interesse in de bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)?

Vragen over de opleiding?