Carrièreperspectief

Nadat je de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) succesvol hebt afgerond, ontvang je je bachelordiploma van Hogeschool Utrecht. Je bent dan ingenieur of Bachelor of Science (BSc).

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Master of Urban and Area Development, carrièreperspectief

Arbeidsmarkt

Als biomedisch analist of laborant is de kans op een passende baan groot. Je kan onderzoeker worden aan een universiteit, bij overheidsinstellingen als het RIVM of bij biotechbedrijven (bijvoorbeeld bij MSD of Abbot). Veel biomedische analisten vinden ook een baan in een commerciële rol of managementfunctie.

Je kunt aan de slag als:

  • Biomedisch analist
  • Klinisch analist
  • Research consultant
  • Labmanager
  • Kwaliteitsmanager

Na deze opleiding kun je:

  • Laboratoriumonderzoek zelfstandig uitvoeren of leiden
  • Onderzoeksresultaten analyseren, presenteren en evalueren
  • Experimenten veilig uitvoeren en zorgen voor betrouwbaar resultaat
  • Bijdragen aan het biomedische kennisveld

Interesse in de bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)?

Vragen over de opleiding?