De opleiding

Bedrijfskunde deeltijd aan Hogeschool Utrecht is een flexibele opleiding. Dit stelt je in staat om je studie beter te combineren met je werk en je privésituatie.

Het onderwijs is opgebouwd rondom actuele onderwerpen. Per onderwerp heb je vijf contactdagen, met regelmatig een lesvrije week tussen de lesdagen. Je kunt er ook voor kiezen om zelfstandig of met een klein groepje studiegenoten door de stof te gaan. In dat geval kun je zelf je lestijden bepalen.

Bedrijfskunde, tijdens de opleiding

Inhoud van de opleiding Bedrijfskunde

Je volgt een brede propedeuse, die je gezamenlijk volgt met deeltijdstudenten van de opleidingen Commerciële Economie, Human Resource Management (HRM) en Finance & Control. Daarnaast maak je kennis met het vak Bedrijfskunde. De vier cursussen die je tijdens de propedeusefase volgt zijn: Organisatiekunde, Financieel management, Informatie- en procesmanagement en Marketing management.

Cursussen propedeuse

In de hoofdfase werk je aan je persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Ook onderzoek je wat de consequenties zijn van de internationalisering van het bedrijfsleven voor de organisatie waar je voor werkt. Daarna spitst het programma zich steeds meer toe op bedrijfskunde. Je onderzoekt de hele keten van productie tot en met de levering aan de klant.

Je verbreedt je de kennis en competenties met verandermanagement, strategisch en financieel management. Hiermee kun je je verbetervoorstellen professioneel leren onderbouwen en een grondig advies aan je bedrijf geven.

Ondernemen is vooruitzien. Daarom besteed je tot slot veel aandacht aan innovatie en nieuwe business-modellen. Hoe ga je als moderne manager om met veranderingen, wat zijn mogelijke problemen waar je tegenaan kunt lopen, en waar zitten de kansen? Om af te studeren werk je aan een zelfgekozen bedrijfsprobleem, waarvoor je een oplossing ontwikkelt.

Cursussen hoofdfase

Je kunt eigen profilering aan de opleiding aanbrengen door zelf een cursus te kiezen zoals Strategisch HRM, Legal & Contractmanagement, Consultancy, Coaching of Logistiek Management of een andere cursus van Hogeschool Utrecht.

Keuzecursussen

Losse cursussen

Volg je een andere economische deeltijdopleiding bij Hogeschool Utrecht en wil je een of meerdere cursussen van de bachelor Bedrijfskunde volgen? Dat kan. Neem contact op met het PMO-bureau door een mail te sturen naar pmo@hu.nl om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.


Docenten

De docenten van de deeltijdopleiding Bedrijfskunde zijn hoogopgeleid en hebben veel praktijkervaring. Ze zijn getraind in het optimaal begeleiden van professionals. We stellen er graag een paar aan je voor.

Nathilda de Graaf

Programmaleider deeltijdopleiding Bedrijfskunde

Als programmaleider van de deeltijdopleiding Bedrijfskunde geeft Nathilda de Graaf vorm aan het curriculum van de opleiding. Zij is tevens lid van de examencommissie en hogeschooldocent Bedrijfskunde en Verandermanagement. Ook begeleidt ze studenten bij het afstuderen. Daarnaast is zij actief voor de voltijdopleiding Logistics Management, waar zij les geeft in logistieke vakken.

Nathilda heeft diverse marketing- en logistieke (project-) managementfuncties bekleed bij een grote logistieke dienstverlener en verschillende FMCG organisaties. Zij heeft ruime ervaring in (project-) management en veel kennis over implementatieprocessen. Haar passie voor klanttevredenheid loopt als een rode draad door haar loopbaan.

Gert Jan Schop, docent hbo-opleiding Bedrijfskunde deeltijd, Hogeschool Utrecht

Gert Jan Schop

Docent

Gert Jan Schop richt zich als ondernemer, adviseur en coach voornamelijk op strategie, implementatie van strategie, verandertrajecten, business development en goed bestuur bij MKB-bedrijven en hogescholen. Gert Jan heeft zeer ruime ervaring als manager, directeur en ondernemer. Als businesspartner is hij verbonden aan Business School Nederland, waar hij verantwoordelijk is voor de Fast Track MBA-trajecten.

Ronald de Lange, docent Bedrijfskunde

Ronald de Lange

Docent

Ronald de Lange is een ondernemende professional met gevoel voor strategie en visieontwikkeling. Innovatie en ondernemerschap zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en zorgen voor vernieuwing en vooruitgang. Ronald is een innovator met veel veroorzakend en initiërend vermogen. De laatste jaren heeft hij gewerkt aan groei en transities van organisaties en Business Units.

Van het bouwen aan een IT-platform voor patiëntgegevens tot het kantelen van een pure productoriëntatie naar een IT service-oriëntatie. Hierbij is verandering van het businessmodel en de keuze van de in te zetten middelen van belang voor het succes van de transitie. Dit geeft Ronald ervaring op het gebied van New Business Generation en Business Model Innovation. Deze kennis en praktijkervaring deelt hij graag in het onderwijs.

Overige informatie

Een hbo-opleiding biedt je veel kennis en inzichten in de gekozen studierichting. Maar die kennis alleen maakt je nog geen hbo-professional. Juist de combinatie met professionele ontwikkeling zorgt ervoor dat jij straks het verschil kunt maken. Omdat wij weten hoe belangrijk dit is, besteden we hier gedurende de hele opleiding aandacht aan. We noemen dat professionalisering: een dynamisch proces, gericht op het uitdiepen en verbeteren van de kwaliteit van je professionele handelen. Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van competenties maar ook om het vormen van een heldere professionele identiteit. Wie ben jij als professional en waar sta jij voor? Wat drijft jou en wat belemmert jou? Hoe zorg je dat je je steeds blijft ontwikkelen?  Door onder andere workshops, intervisie, coaching en heel veel ervaring op te doen ontwikkel je je tot een "reflective practitioner" met "impact".

De gemiddelde studiebelasting bedraagt, inclusief de lessen, 15 tot 20 uur per week. Heb je veel relevante werkervaring of een vooropleiding waardoor je bepaalde competenties al hebt verworden? Dan kun je de opleiding sneller afronden. Het onderwijs is praktijkgericht. Naast lessen op de HU ga je ook op je eigen werk aan de slag met praktijkopdrachten.

Tijdens de deeltijdopleiding Bedrijfskunde leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je elk jaar ongeveer € 500 kwijt.

In de studiegids vind je alle belangrijke informatie over jouw opleiding op een rijtje. Behalve lesprogramma’s en studieonderdelen, staan ook alle regelingen en afspraken in de gids.

"De HU is een grote school met veel aandacht en begrip voor deeltijdstudenten. Ondanks het grootschalige heb ik mij hier altijd thuis gevoeld."

Marga Nap (45 jaar)
Iris Hollaender, docent hbo-deeltijdopleiding bedrijfskunde, Hogeschool Utrecht

"Omdat ik zelf ook werken en leren heb gecombineerd, herken ik de wens om contacttijd effectief en efficiënt in te steken."

Iris Hollaender (61)

Vragen over de opleiding?