De opleiding

Tijdens de opleiding ontwikkel jij je tot een actuele HR-professional. Je hebt een stevige basis gelegd voor de praktijk en kun je HR-werkzaamheden met vertrouwen uitvoeren.

Twee HR-professionals tijdens een lessituatie.

Je werkt veelal bij jouw eigen werkgever waarbij we samen kijken hoe we jouw werkzaamheden kunnen laten aansluiten op de opleiding. Daarnaast ben je 1 dag in de week, op maandag aanwezig bij de opleiding. Elke week staat er een beroepstaak centraal in de leer en werkbijeenkomsten. Je ontvangt actuele theorieën die je gelijk kunt toepassen in de praktijkcasussen van het werkcollege. De rest van de week ga je in je eigen beroepspraktijk aan de slag met de beroepstaken die in die week centraal staan.

Inhoud van de Ad-opleiding Human Resource Management

In het eerste jaar staan 3 grote thema’s centraal:

  • Organisatiekunde en HRM
  • Werving, selectie en Onboarding
  • Duurzame inzetbaarheid

Elk thema wordt belicht vanuit de praktijk, waarvoor we regelmatig gastdocenten inzetten. De theorie pas je direct toe op actuele vraagstukken. En je volgt wekelijks passende trainingen.

Lees meer over de thema's van jaar 1

In het tweede jaar kies je één van de twee specialisaties:

  • HR-Officer
  • Arbeidsmarktprofessional.

Ook ga je afstuderen. Hiervoor ga je in de praktijk aan de slag met een verbeteropdracht.

Lees meer over de inhoud van jaar 2

Meer weten over deze opleiding?

Een Associate degree is een praktijkgerichte, tweejarige hbo-opleiding. Met een Ad-diploma vergroot je je kans op een baan, zonder meteen een volledige vierjarige bacheloropleiding te moeten volgen. Na een Ad-opleiding kun je alsnog doorstromen naar een bacheloropleiding en deze verkort doorlopen.

Je krijgt verschillende onderwijsvormen. Je werkt zowel individueel als in projectgroepen aan je eigen praktijkopdrachten. Naast de vaardigheidstrainingen op school krijg je ondersteuning via het digitale platform met opdrachten, verdiepend materiaal en instructiefilmpjes.

Je vormt samen met een aantal studiegenoten een leerteam. In zo'n team geef je elkaar feedback en dat helpt je weer bij je eigen leerproces. Een leerteam wordt begeleid door een docent: de leerteambegeleider.

Aan het einde van je eerste studiejaar ontvang je een studieadvies. Dat advies kan inhouden dat je geschikt wordt geacht voor de opleiding, een verwijzingsadvies als een andere opleiding beter bij je lijkt te passen, of het advies om met de studieloopbaanbegeleider een studieplanning op te stellen.

Het betreft hier geen bindend advies: je hoeft het advies niet op te volgen. Uiteraard gaan we ervan uit dat je het advies zorgvuldig weegt.

Je betaalt wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Om voor wettelijk collegegeld in aanmerking te komen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Ben je benieuwd wat jij aan collegegeld betaalt? Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Reken daarnaast ook op een extra bedrag voor boeken en andere lesmaterialen.

Twee studenten overleggen in De Nieuwe Poort 21 te Amersfoort.

Interesse in de associate degree Human Resource Management (HRM)?

Heb je nog vragen?