Wilma Scholte op Reimer: ‘De rol van het praktijkgericht onderzoek mag steviger benadrukt’

“We proberen niet alleen het onderwijs maar ook het praktijkgericht onderzoek zoveel mogelijk te laten doorgaan”, vertelt collegelid Wilma Scholte op Reimer van Hogeschool Utrecht. “Onze goede verbinding met de beroepspraktijk helpt ons daarbij. Die verbinding is een van de kernwaarden van het hbo.” En dat mag best wat steviger worden uitgedragen. 

“Als University of Applied Sciences leiden we kritische professionals op. Professionals die zich in hun werk onderscheiden met onderzoekend vermogen. Dat onderzoekend vermogen helpt hbo-professionals vraagstukken op te lossen en hun beroepspraktijk verder te ontwikkelen. Praktijkgericht onderzoek heeft een belangrijke rol in het bijbrengen van dit onderzoekend vermogen. Zo heeft ons praktijkgericht onderzoek een unieke rol te spelen in onze kennismaatschappij. Dat mogen we meer laten zien”, stelt Scholte op Reimer.

Expertise snel aan te wenden

“Onderzoek in het hbo is relatief jong. Er wordt nog veel gekeken naar de positie ten opzichte van fundamenteel onderzoek, zoals universiteiten dat verrichten. Terwijl het veel vruchtbaarder is te kijken naar hoe het praktijkgericht onderzoek zich tot de beroepspraktijk verhoudt. De verbinding met het werkveld, dáár zit onze kracht.”

“De coronacrisis laat dat goed zien. Deze levert vraagstukken op in uiteenlopende beroepenvelden en wij kunnen onze expertise aanwenden om die vraagstukken snel op te pakken. Juist omdat die expertise in samenhang met de beroepspraktijk is ontwikkeld en daar dus op aansluit. Zo werkte HU-onderzoeker Simone de Droog bijvoorbeeld mee aan corona-voorlichting aan kinderen en tieners. Ons Seminarium voor Orthopedagogiek stelde ouders en leraren gratis werkbladen ter beschikking, waarmee ze kinderen tijdens het afstandsleren kunnen helpen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De onderzoeksgroep van HU-lector Cindy Veenhof ontwikkelde fysiotherapeutische zorg om COVID-19-patiënten te ondersteunen in hun fysieke herstel.”

Leren voor de toekomst

“Maar praktijkgericht onderzoek gaat niet alleen om het oplossen van de vraagstukken van vandaag. Het gaat ook om kennisontwikkeling, om leren voor de toekomst. Daarom is het belangrijk de opbrengsten, de valorisatie van het onderzoek te bestuderen en daar weer lering uit te trekken. We moeten ons niet vergelijken met het fundamentele onderzoek van universiteiten maar ons daar wel toe verhouden: zien hoe en waar we elkaar kunnen aanvullen bij het ontwikkelen van kennis en het naar de werkpraktijk brengen van deze kennis.”

Onderzoekende houding

“Ons praktijkgericht onderzoek speelt ook een belangrijke rol in onze opleidingen. In het up-to-date houden van opleidingen, het aandragen van relevante vraagstukken en vooral: het helpen ontwikkelen van een onderzoekende houding en onderzoekend vermogen bij studenten. Die rol wordt echter niet altijd benoemd. Terwijl het heel belangrijk is dat studenten de waarde van praktijkgericht onderzoek leren zien. Dat ze ondervinden dat een onderzoekende houding ze tot betere professionals maakt.”

Interdisciplinair samenwerken

“Onze studenten leren bij ons de werkingsmechanismen in hun vakgebied te zien om van daaruit hun vakgebied te kunnen ontwikkelen. Een verpleegkundige bijvoorbeeld moet niet alleen de bloeddruk kunnen meten maar ook begrijpen waarom dat gebeurt. Wat is het nut? Maakt het uit of je dat ’s ochtends of ’s avonds doet, voor of na het eten? Als je de werkingsmechanismen doorgrondt, wordt je een betere professional. De volgende stap is: vanuit je onderzoekend vermogen de discussie durven aangaan met andere professionals, protocollen ter discussie durven stellen. Dat kan alleen als je hebt geleerd je te relateren tot andere professies. Daarom leren wij studenten interdisciplinair samen te werken.”

Ambassadeurschap

“Het praktijkgericht onderzoek en het onderwijs voeren samen prachtige projecten uit voor opdrachtgevers uit de beroepspraktijk, maar dragen die successen nog te weinig uit. En dus dragen ook onze studenten en alumni ze nog te weinig uit. Terwijl elk werkveld het waardeert als je ze een stap verder brengt. De rol van het praktijkgericht onderzoek mag steviger benadrukt. Dat stimuleert ambassadeurschap en helpt deuren openen.”

Veel te bieden

“Projecten zoals Godiva, dat kinderfysiotherapeuten helpt kinderen op afstand te monitoren, of onze technische Quest-projecten, waaronder een drone die gewassen helpt beschermen; het is voor ons onderwijs en ons praktijkgericht onderzoek belangrijk dat we dit soort vernieuwingen uitdragen. Ze tonen de waarde van de uitwisseling tussen het onderwijs, het praktijkgericht onderzoek en de beroepspraktijk en daarmee de unieke positionering van het hbo. Als University of Applied Sciences heeft de HU de maatschappij veel te bieden.” 

Deel dit artikel