Blended fysiotherapie voor fysiek herstel van patiënten met COVID-19

Gewichten

Patiënten met COVID-19 gaan er fysiek flink op achteruit en kunnen kampen met een forse vermindering in spierkracht en conditieverlies. De onderzoeksgroep van HU-lector Cindy Veenhof ontwikkelt blended fysiotherapeutische zorg om deze patiënten te ondersteunen in hun fysieke herstel. Bij blended fysiotherapie wordt een deel van de zorg op afstand aangeboden met behulp van eHealth.

“Een aanzienlijk deel van de herstellende patiënten met COVID-19 heeft een hulpvraag waarvoor de fysiotherapeut de aangewezen zorgverlener is”, licht lector Innovatie van Beweegzorg Cindy Veenhof toe. “We zoeken naar manieren om die groep zo goed en zo snel mogelijk weer naar hun oude fysieke niveau te helpen. Wat is precies de hulpvraag en hoe kunnen fysiotherapeuten daar zorg voor aanbieden in hun praktijk, bij de patiënten thuis en op afstand?”

eHealth voor zorg op afstand

“Hoewel fysiotherapie in praktijken momenteel weer langzaam wordt opgestart, blijft het advies om zorg daar waar mogelijk op afstand te regelen. De onderzoeksgroep richt zich daarom op het ontwikkelen van blended fysiotherapie, waarbij een deel van de zorg met behulp van eHealth op afstand wordt aangeboden. Voor fysiotherapeuten betekent dat een integratie van face-to-face behandelingen die fysiek of per videoconsult plaatsvinden plus een digitale app om patiënten thuis te ondersteunen in hun herstel.”

“We ontwikkelen in samenspraak met fysiotherapeuten, patiënten en eHealth-aanbieders, om te zorgen voor een goede afstemming tussen de behoeftes van gebruikers en de technische mogelijkheden van ontwikkelaars. Daarnaast sluiten we aan bij het standpunt van de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten over zorg aan deze patiëntengroep. Aan dat standpunt heb ik zelf ook meegeschreven, het bevat adviezen aan fysiotherapeuten over het gedoseerd opbouwen van de belasting en het gebruik van meetinstrumenten.”

Kwetsbare patiënten helpen

“Met de nieuwe blended fysiotherapie willen we alle kwetsbare patiënten helpen. De aandacht gaat meestal uit naar de fysieke gevolgen voor IC-patiënten, maar ook patiënten van andere afdelingen in het ziekenhuis én thuispatiënten kunnen flinke fysieke gevolgen ondervinden van het virus. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die door een ziekenhuisopname extra kwetsbaar zijn. Door hen de juiste fysiotherapeutische zorg aan te bieden, kunnen ze sneller weer goed thuis functioneren. Hetzelfde geldt voor de groep patiënten die het virus thuis heeft doorgemaakt. Zij worden juist daardoor wellicht minder snel doorverwezen naar de fysiotherapeut.”

Een flinke boost voor eHealth

“Deze periode leert ons veel over het gebruik van eHealth. Zorgverleners doen momenteel veel ervaringen op met zorg op afstand en er blijkt vaak meer mogelijk dan werd gedacht. De ontwikkeling van eHealth krijgt een flinke boost, al heeft het natuurlijk ook zijn beperkingen. Hoewel het heel goed is dat fysieke zorg langzaam weer wordt opgestart, ga ik ervan uit dat zorg op afstand als serieuze optie in het assortiment van fysiotherapeuten blijft en dus waar mogelijk wordt toegepast. Soms als vervanging van fysieke zorg, soms als mooie aanvulling. Dat blijft natuurlijk afhankelijk van de patiënt en diens hulpvraag.”

Deel dit artikel