Wietske Blom-Ham benoemd tot lector Acute Zorg

Per 1 mei start Wietske Blom-Ham als lector Acute Zorg binnen het lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen. Wietske gaat daarmee nauw samenwerken met Nienke Bleijenberg, de lector Proactieve Ouderenzorg binnen het lectoraat. “Door de krachten te bundelen, kunnen we de noodzakelijke verbinding leggen tussen de eerste en de tweede lijn - de wijk en het ziekenhuis.”

“Als lector Acute Zorg wil ik een krachtige impuls geven aan de kennisontwikkeling en implementatie van nieuwe en bestaande kennis binnen de acute zorgpraktijk en het onderwijs”, legt lector Wietske Blom-Ham uit. “Dat is hard nodig omdat we de aard en omvang van de acute zorgvragen zien veranderen. Een steeds groter deel van de patiënten die op de spoedeisende hulp belandt, heeft te maken met meerdere ingewikkelde problemen: complexe multimorbiditeit. De focus binnen de acute zorg ligt op het opheffen van acuut levensgevaar. Maar deze patiënten hebben vaak heel andere, specifieke zorgbehoeften, waarbij er meer nodig is dan alleen de behandeling van acute zorgvragen.”

Onderzoek binnen de acute zorg

“Onderzoek binnen de acute zorg is complex door de hectische setting en uitdagingen in bijvoorbeeld het betrekken van patiënten. Een groot deel van het onderzoek dat wordt gedaan richt zich op de fase voor of na een spoedopname én is medisch van aard. Met verpleegkundig onderzoek kun je specifieke zorg-gerelateerde vraagstukken rond complexe multimorbiditeit binnen de acute zorg wél bestuderen, zodat we passende oplossingen kunnen ontwerpen om de kwaliteit van acute zorg te optimaliseren en deze toegankelijk te houden voor iedereen”, vertelt Blom-Ham.

Regionale samenwerking

Blom-Ham richt zich in haar lectorschap op meer regionale samenwerking in onderzoek, onderwijs en innovatie. “Goede multidisciplinaire samenwerking binnen de gehele acute zorgketen essentieel. Het regionale multidisciplinaire consortium* waarmee ik vanaf 2022 samenwerk - rondom het onderzoek naar ouderen met een kwetsbare gezondheid en psychisch ontregelde patiënten - is een heel mooi fundament om de regionale samenwerking verder te verduurzamen.”

“Door een stevige kennis- en innovatiestructuur rondom acute zorg in de regio Utrecht op te bouwen, kan er aan duurzame oplossingen gewerkt worden voor vraagstukken binnen de acute zorg. Met behulp van Zorg Innovatie Centra (ZIC) bij onze praktijkpartners wil ik (net)werkplaats opbouwen voor acute zorg. Hierin gaan we naast onderzoek en innovatie ook inzetten op anders opleiden en het behoud van zorgprofessionals voor de acute zorg. De eerste pilot-ZIC is inmiddels gestart bij het Diakonessenhuis in Utrecht.”

Onderzoek naar onbedoelde schade

Naast regionale samenwerking en kennisdeling gaat Blom-Ham haar onderzoekslijn verder uitbouwen rond de preventie van (onbedoelde) schade door acute zorg. Daarbij richt zij zich op patiënten met complexe multimorbiditeit. “Een eerste stap hierin is het in kaart brengen en prioriteren van de belangrijkste kennisbehoeftes binnen de acute zorgketen in een wetenschappelijke kennisagenda. 

Door de muren heen

Nienke Bleijenberg, lector bij lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen, is blij met de aanstelling van Blom-Ham als tweede lector. “Met de complementaire expertise van Wietske kunnen we binnen het lectoraat de zorg door de muren heen optimaliseren voor patiënten met complexe multimorbiditeit. Zorginhoudelijk vraagstukken in de eerste lijn, zoals langer thuis wonen, het voorkomen van ziekenhuisopnames en het organiseren van zorg dichtbij huis kunnen namelijk niet los worden gezien van de acute zorg als volgende schakel in de keten. Alleen door interprofessioneel samen te werken over de verschillende schakels heen kunnen we zorg voorkomen of verplaatsen: de juiste zorg op de juiste plek. Dit laatste sluit naadloos aan op één van de kernthema’s van het expertisegebied Samen Gezond.”

Wietske Blom-Ham werkte van 2001-2020 als verpleegkundige in het UMC Utrecht, waarvan 15 jaar als SEH verpleegkundige. Ze promoveerde in 2016 aan de Universiteit Utrecht en is sinds 2017 werkzaam als hogeschool hoofddocent Acute Zorg bij het Instituut voor Verpleegkundige Studies van Hogeschool Utrecht. Sinds 2020 is ze onderzoeker bij het lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen. 

*bestaande uit: St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Meander, UMC Utrecht, RAVU, Stichting Mind, 113 Zelfmoordpreventie, ROC Midden Nederland, Altrecht, Acture Zorgnetwerk Midden Nederland

Deel dit artikel