Tijdens de opleiding

Ben jij een aanpakker? Dat is mooi: bij Social Work is er veel ruimte voor eigen initiatief. Ook ga je al snel de praktijk in. Hierbij word je goed begeleid. De opleiding Social Work is geheel vernieuwd en sluit aan op de actuele praktijk. Na een brede basis kies je voor een van de drie profielen: Jeugd, Zorg of Welzijn & Samenleving. Daarnaast kun je in je studie ook nog een ‘accent’ aanbrengen: forensisch sociaal werk of creatief cultureel sociaal werk. Uniek in Nederland!

Inhoud van de opleiding Social Work

Tijdens de opleiding Social Work werk je in werkplaatsen aan vraagstukken uit de beroepspraktijk. In een werkplaats werken studenten, docenten, onderzoekers, sociale professionals en burgers samen aan vraagstukken uit de beroepspraktijk om zo met en van elkaar te leren. Elke werkplaats bestaat uit leren in de praktijk, leren op de opleiding en zelfstandig thuis.

In jaar 1 maak je kennis met het beroep en de waarden van sociaal werk, het hbo-niveau en jezelf als aankomend professional. Je leert over de (groepen) mensen waarmee je gaat werken, over hun situaties en wat je als sociaal werker kan doen. Je krijgt een brede kennisbasis.

Je werkt dit jaar in vier werkplaatsen met elk een thema: participatie, ontwikkelen, sociale cohesie en inclusie. Je werkt aan praktijkopdrachten en je kennis wordt getoetst. Basiskennis over het beroep en sociaal functioneren van mensen leer je in grondslagen.

De vakken van jaar 1

In jaar 2 ga je de brede basis verder verdiepen. Dit doe je aan de hand van vier thema’s: zelfregie, sociale veiligheid, participatie in netwerken en sociale rechtvaardigheid. Je verdiept je in het werken met verschillende sociale contexten: mensen in hun primaire leefomgeving, netwerken en gemeenschappen. Ook krijg je een stevige basis mee in het onderzoeken van een praktijkvraagstuk. Je werkt aan praktijkopdrachten en laat in een portfolio zien wat je geleerd hebt. Je onderbouwt met behulp van theorie en je reflecteert op je handelen en op ethische aspecten.

Aan het eind van het tweede jaar kies je een van de profielen:

 • Jeugd
 • Zorg
 • Welzijn & Samenleving

Je kunt binnen je profiel een inkleuring geven met een van de accenten creatief-cultureel of forensisch sociaal werk.

De vakken van jaar 2

In het derde jaar leer je intensief de praktijk kennen in een stage van een jaar of twee keer een half jaar. Je leert je handelen te verantwoorden en te bevragen.

In het derde of vierde jaar kies je een minor om je te verdiepen of te verbreden. Je kunt een minor doen bij Social Work. Er zijn binnen HU nog veel meer minoren waar je uit kunt kiezen. Of misschien wil je wel bij een andere hogeschool of de universiteit kijken, of een half jaar naar het buitenland gaan?


In het derde of vierde jaar kies je een minor om je te verdiepen of te verbreden. Je kunt een minor doen bij Social Work. Er zijn binnen HU nog veel meer minoren waar je uit kunt kiezen. Of misschien wil je wel bij een andere hogeschool of de universiteit kijken, of een half jaar naar het buitenland gaan?

Het laatste half jaar werk je aan een praktijkvraagstuk dat past bij je profiel én vraagt om een interprofessionele aanpak. Je ontwikkelt een beroepsproduct van meerwaarde voor de praktijk. Dit presenteer je op een (half)jaarlijks Social Work congres.

De opleiding sluit je af met een eindassessment. Daarin breng je jouw persoonlijke profilering naar voren. Je laat zien hoe je je gaat positioneren in het beroep en hoe jij werkt aan sociale kwaliteit. En dan: je bent klaar om het verschil te maken voor een inclusieve samenleving.

Profielen: keuze voor verdieping met een extra, uniek accent

Na het tweede jaar kies je een van de volgende 3 profielen.

Je kunt er ook voor kiezen om je profiel extra in te kleuren door het aanbrengen van een 'accent'. Deze ‘Utrechtse accenten’ zijn uniek voor Social Work-opleidingen in Nederland.

Het profiel Jeugd richt zich op kinderen, jongeren tot 23 jaar en hun opvoeders. Je leert hoe je ontwikkelingskansen van jeugdigen bevordert en benut. Waar nodig grijp je in als veiligheid in het geding komt.

Je verdiept kennis over ontwikkeling, verstoringen in de ontwikkeling, ouderschap en recht. Je ontwikkelt vaardigheden om complexe gesprekken uit te voeren en om te kunnen gaan met regievoering en samenwerking in het jeugddomein. Denk daarbij aan thema’s als huiselijk geweld en de transformatie van de Jeugdzorg.

Met dit profiel kun je je registreren als Jeugd- en Gezinsprofessional in het Kwaliteitsregister Jeugd. Deze registratie heb je in veel beroepscontexten binnen het jeugddomein nodig.

Mensen met een verstandelijke beperking, psychische klachten, of een lichamelijke aandoening en die hierdoor niet goed mee kunnen doen in de samenleving, hebben soms tijdelijke of langdurig ondersteuning nodig van een sociaal werker. Je leert werken met uiteenlopende hulpvragen van mensen: hoe kunnen zij binnen hun mogelijkheden weer deelnemen? En wat is er nodig om dat voor elkaar te krijgen. Je richt je niet alleen op de cliënten, maar ook op bevorderende en belemmerende factoren in organisatie en maatschappij.

Als je binnen profiel Zorg je wilt verdiepen in het werken binnen de GGZ, kun je de route doen tot registratie ggz-agoog.

In het profiel Welzijn en Samenleving richt je je op het versterken van diverse groepen in de samenleving ter verbetering van sociaal functioneren van burgers. Je wil verschil maken, verbinden en waar nodig aan de kaak stellen. Binnen dit profiel leer je individuele begeleiding geven waarbij je zicht houdt op wat speelt in de wijk of buurt. Of je werkt vooral aan verbindingen binnen de samenleving waarbij je oog hebt voor het individu.

Het uitgangspunt is het bevorderen dat iedereen mee kan mee in de samenleving. Je handelen kan bestaan uit activeren, participeren, dan wel meer begeleiden en ondersteunen. Soms werk je vanuit de bestaande beleids- en organisatiestructuren, maar soms zoek je juist het politieke debat op.

Door het professioneel inzetten van het creatief-agogische in het begeleiden en verbinden voeg je waarde toe aan je professionele handelen én verrijk je jezelf. In dit accent zijn het creatieve, kunstzinnige en culturele belangrijke pijlers. Op basis van deze pijlers leer je op diverse wijzen sociale vragen te hanteren. Drama, beeldend, multimedia, sport & spel en muziek, worden zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden binnen de werkplaatsen. Je laat met creatieve uitingen zien wat je geleerd hebt. Bijvoorbeeld door middel van een minidocumentaire, creatieve groepstraining, of het samen met cliënten/doelgroep maken van beeldende portretten.

Het forensisch accent gaat over mensen die met justitie  in aanraking zijn gekomen en te maken hebben met gedwongen hulpverlening. Denk aan uithuisplaatsing, (jeugd)-TBS, of mensen met een strafblad die weer terugkeren in de maatschappij.

Tijdens de opleiding Social Work: 2 studenten in overleg
 • 60%Praktijk
 • 40%Theorie

Contact

10-15
uur per week
 • 25%individueel werk
 • 75%Groepswerk

Zelfstudie

16
uur per week
  Studie in cijfers

  Meer weten over deze opleiding?

  Bij de opleiding Social Work leer je in werkplaatsen. In een werkplaats werken studenten, docenten, onderzoekers, sociale professionals en burgers samen aan vraagstukken uit de beroepspraktijk om zo met en van elkaar leren. Elke werkplaats bestaat uit leren in de praktijk, leren op de opleiding en zelfstandig thuis. 

  Op de opleiding heb je hoorcolleges, werkcolleges en trainingen. Je kunt ook les hebben op locatie in de praktijk. In de digitale leeromgeving worden alle vormen van leren ondersteund. De opleiding is kleinschalig georganiseerd in leerteams van tien studenten en een leerteambegeleider. Daar werk je aan je persoonlijke en team leervragen.

  Je vakken sluit je af met verschillende soorten toetsen. Dit kunnen schriftelijke tentamens zijn, maar ook opdrachten, portfolio's, presentaties en essays.

  Wil jij het beste uit jezelf en je studie halen? Volg dan naast je gewone onderwijs een HU-honourstraject. Kies een volledig programma of kom zelf met een idee. Met het HU-honourstraject heb je een streepje voor op de arbeidsmarkt.

  Je krijgt tijdens de studie veel persoonlijke begeleiding, vooral van je leerteambegeleider. De nadruk ligt hierbij op: resultaatgericht studeren en werken, effectief samenwerken en je persoonlijke oriëntatie binnen het werkveld Social Work.

  Ben je benieuwd naar de kosten voor de opleiding Social Work? In de collegegeldmeter bereken je eenvoudig hoeveel collegegeld je betaalt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je elk jaar ongeveer € 400 tot € 600 kwijt.

  Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief advies als je minimaal 50 studiepunten hebt behaald.

  Bij een negatief advies kun je dezelfde opleiding niet vervolgen bij HU. De Examencommissie kan op grond van persoonlijke omstandigheden het advies opschorten tot aan het eind van het tweede jaar.

  In de studiegidsexterne link vind je alle belangrijke informatie over jouw opleiding op een rijtje. Behalve lesprogramma’s en studieonderdelen, staan ook alle regelingen en afspraken in de studiegids.

  Waarom Social Work studeren bij de HU?

  • Veel keuze met unieke accenten

   Je begint breed en volgt daarna een profiel: Jeugd, Zorg, of Welzijn & Samenleving. Uniek in Nederland zijn de extra ‘accenten’ die je kunt kiezen: forensisch en creatief-cultureel social work.

  • Kleine leerteams, persoonlijke begeleiding

   We zijn een grote opleiding maar werken in kleine leerteams van tien studenten. Je helpt elkaar, onder begeleiding van een docent, bij wat je leert in de opleiding.

  • Leren in de praktijk

   Vanaf week 1 ga je aan de slag in de praktijk. Zo leer je over de (groepen) mensen waarmee je gaat werken, hun situaties en wat je als sociaal werker kan doen.

  Heb je nog vragen?