Tijdens de opleiding

Tijdens de master Artificial Intelligence (AI) leer je een AI-oplossing ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren, en word je getraind om in elke fase van het ontwerpproces na te denken over de invloed van jouw oplossing op de gebruiker, of dat nou binnen de organisatie is of in de maatschappij.

Master Human Centered Artificial Intelligence

De master Human-centered Artificial Intelligence komen maatschappelijk-ethische thema’s als de AI techniek samen. Als AI-engineer moet je niet alleen kunnen bouwen, maar ook begrijpen welke kaders er zijn bij het inzetten van AI-technieken. Maatschappelijke normen en waarden spelen daarin een grote rol. 

Inhoud van de Master Human-centered Artificial Intelligence

De master duurt één jaar en bestaat uit twee modules en een stage. De modules richten zich op verschillende fasen van de ontwikkelcyclus: het ontwerpen, inzetten en evalueren van AI-modellen. Daarnaast krijg je een breed aanbod van kennis over de sociale, ethische en juridische aspecten van kunstmatige intelligentie. Gedurende het hele jaar werk je afwisselend in grotere en kleinere projecten. De tweede module wordt afgesloten met een individueel afstudeerproject.

In de eerste periode focussen we voornamelijk op de eerste fase van de machine learning-cyclus: het modelleren van de data. Je leert alle toepassingen die aan de basis liggen van de toepassing van machine learning (ML): data extractie, data preparatie, het trainen, evalueren en valideren van modellen. Daarnaast krijg je onderwerpen als ethiek, bias en waardegericht ontwerpen. Deze kennis pas je direct toe in een kort project.

In deze periode verdiep je je in de uitlegbaarheid en transparantie van AI-systemen, risico’s en privacy. Op het gebied van techniek leer je neurale netwerken en deep learning toe te passen, en komt de tweede fase van de machine learning-cyclus aan bod: de deployment van je modellen. Na de exploratiefase moeten de machine learning-modellen geïntegreerd worden in de bedrijfssystemen. Het wordt nu belangrijk om na te denken over de machine learning-structuur en hoe deze samen werkt met huidige systemen. Je leert omgaan met pipelines, zodat je aan de ene kant om kunt gaan met continue- en live data en aan de andere kant de uitkomsten van het ML-model kunt koppelen aan andere systemen. Deze module richt zich ook op potentiële toekomstige richtingen die AI kan nemen.

Je stage voer je uit bij een organisatie of op basis van een door hen ingebrachte casus. Ter voorbereiding op je stage heb je tijdens de eerdere projecten al op een gedegen manier onderzoek leren doen. In dit laatste project laat je nog eens individueel zien dat je een echte AI-architect bent die techniek, onderzoek en sociaalmaatschappelijke waarden geïntegreerd mee kan nemen in het ontwikkelen en implementeren van een AI-oplossing.

Docenten

Lector Stefan Leijnen

Dr. Stefan Leijnen

Lector

Stefan Leijnen is lector van het lectoraat Artificial Intelligence, waar hij onderzoek doet naar toepassingen van artificial intelligence en data-gedreven innovatie. Mensgerichte waarden als transparantie, vertrouwen, creativiteit en autonomie staan daarbij centraal.

Onderzoeker Huib Aldewereld

Dr. Huib Aldewereld

Hoofddocent / Onderzoeker

Huib Aldewereld is hoofddocent bij het Institute for ICT, en onderzoeker bij het lectoraat Artificial Intelligence. Als hoofddocent is Huib verantwoordelijk voor de borging van de eindniveaus van de master Human-centered AI.

Meike Grol

Dr. Meike Grol

Docent

Meike Grol studeerde Cognitieve Kunstmatige Intelligentie aan de UU en is gepromoveerd op het modelleren van fMRI-data (neuro-imaging). Meike is verantwoordelijk voor de inhoudelijke organisatie van de master HCAI en de communicatie met studenten en docenten. Daarnaast geeft ze de vaklessen Research, begeleidt de HCAI-labs en coacht ze studenten.

Sietske Tacoma

Dr. Sietske Tacoma

Docent/onderzoeker

Sietske Tacoma is werkzaam als onderzoeker binnen het lectoraat AI, daarnaast is ze docent bij het Institute People & Business en afstudeercoördinator van de master Data-Driven Business. In haar onderzoek richt ze zich op de inzet van nieuwe AI-technieken in de praktijk en op de inzet van AI in onderwijs. Binnen de master HC AI geeft Sietske de vaklessen AI.

Jan van Rouwendal MSc

Docent

Jan van Rouwendal heeft ervaring en kennis van data science, data driven business, digital transformation, IT-ondernemerschap en frontend- en backend programming, app ontwikkeling. Binnen de master HCAI begeleidt Jan de HCAI-labs, coacht hij studenten, begeleidt hij de peer-reviewtafels en is hij verantwoordelijk voor het beoordelingssyteem.

Dr. Tina Mioch

Docent/onderzoeker

Tina Mioch is onderzoeker bij het lectoraat Artificial Intelligence. Ze is met name geïnteresseerd in het modelleren, ontwikkelen en evalueren van de samenwerking tussen mens en intelligente systemen in complexe en dynamische omgevingen. Binnen de master HCAI geeft Tina de vaklessen Ethical, Legal, Societal aspects of AI (ELSA).

Jimmy Mulder

Jimmy Mulder MSc

Docent/onderzoeker

Jimmy Mulder is onderzoeker bij het lectoraat AI en docent bij de opleiding ICT. Hij richt zich vooral op moderne en toekomstige machine learning-technieken. Binnen de master HCAI begeleidt Jimmy de HCAI-labs, coacht hij studenten en begeleidt hij de sprintplanningssessies.

Meer weten over deze opleiding?

Omdat er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en keuzevrijheid is binnen deze master, krijg je daarnaast begeleiding binnen je project en bij je leerproces door onze ervaren docentcoaches. Elke twee weken heb je een individueel gesprek met je persoonlijke coach over je leerproces en welbevinden.

In de master Artificial Intelligence krijg je kennissessies van vakdocenten, waarbij de nadruk ligt op de toepassing van deze kennis in je project. Bovendien krijg je gastcolleges van academici en experts uit de beroepspraktijk over verschillende onderwerpen. Zo blijf je op de hoogte van het meest recente wetenschappelijke onderzoek en real-life casuïstiek uit de beroepspraktijk.

Ter voorbereiding op de kennissessies ga je zelf aan de slag met de bronnen die in de digitale leeromgeving voor je klaarstaan.

Voor extra inspiratie en het opdoen van aanvullende kennis kun je deelnemen aan events, congressen, meet-ups en hackathons.

De kennissessies en gastcolleges worden 3 maal per week aangeboden en duren 3 uur.
Daarnaast werk je 3 maal per week gedurende 2 uur in de labs aan je project onder begeleiding van docenten en coaches.

Het curriculum van deze master is ontwikkeld in een internationaal consortium van universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven. Het programma wordt niet alleen in Nederland, maar in meerdere landen aangeboden. Eenmaal per jaar ontmoeten alle internationale en Nederlandse studenten elkaar in een intensieve uitwisseling van een week (Erasmus Blended-IP). Een leerzame en heel erg leuke ervaring.

Indien gewenst, zijn er mogelijkheden om binnen de landen van het internationale consortium af te studeren en daarmee een periode in het buitenland te verblijven.

De master Artificial Intelligence is een Nederlandstalig programma. Dit houdt in dat nagenoeg alle interactie met jou als student in het Nederlands plaatsvindt.

De master is echter in internationaal verband samengesteld, waardoor veel studiemateriaal en literatuur (boeken, artikelen, video’s) Engelstalig is. We vinden het belangrijk dat je je Engels doorontwikkelt, omdat je tenslotte in een steeds meer internationaliserende wereld komt te werken. Ook is Engels de voertaal van de internationale week.

Tijdens de master Artificial Intelligence leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten, docenten en professionals uit de beroepspraktijk.

Ben je benieuwd naar de kosten voor de opleiding Human-centered Artificial Intelligence? In de collegegeldmeter bereken je eenvoudig hoeveel collegegeld je betaalt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je elk jaar ongeveer € 500 kwijt.

HBO-ICT deeltijd

Interesse in de master Human-Centered Artificial Intelligence?

Heb je nog vragen?