Toelating

Wil je weten wat je nodig hebt om met de hbo-opleiding Ad Logistiek Management te starten? We hebben alle eisen voor je op een rijtje gezet, zodat je meteen kunt zien wat voor jou geldt.

Aanmelden

Meld je aan voor 1 mei 2020. Meld je je ná 1 mei (en uiterlijk t/m 15 augustus) aan voor deze opleiding, dan besluit de opleiding of je nog toegelaten kunt worden.

We bieden eind augustus nog een matchingsmoment aan voor alle opleidingen. Aanmelders na 1 mei dienen aan deze studiekeuzecheck deel te nemen en aanwezig te zijn bij de matchingsdag in augustus. Zij ontvangen ook een studieadvies. De opleiding bepaalt of je nog wordt toegelaten.

Instroomeisen

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Niet toelaatbaar

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Niet toelaatbaar

Je kunt starten met de opleiding Logistics Management aan Hogeschool Utrecht als je klaar bent met mbo (niveau 4).

Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina over doorstuderen na mbo.

Ben je 21 jaar of ouder? Dan mag je deze opleiding ook volgen als je niet voldoet aan de toelatingseisen hierboven. Wel moet je dan eerst het toelatingsonderzoek 21+ halen. Nadat je je hebt ingeschreven voor de opleiding via Studielink, kun je je voor dit onderzoek opgeven.

Om zeker te weten dat je de juiste opleiding kiest, doe je bij Hogeschool Utrecht een studiekeuzecheck. Zo verschijn je goed voorbereid aan de start.

Heb je een buitenlands diploma? Dan is een NT2-diploma II met de vier onderdelen lezen, luisteren, spreken en schrijven vereist. Je diploma moet afkomstig zijn van een rijkserkende opleiding. Er zijn verschillende deadlines voor de toelating, afhankelijk van de herkomst van je diploma:

  • EER-diploma: deadline 1 augustus;
  • niet-EER-diploma, geen visum nodig: deadline 1 juli;
  • niet-EER-diploma, visum nodig: deadline 1 juni.