Tijdens de opleiding

Bijzonder aan deze opleiding is dat je je ervaring grotendeels in de praktijk opdoet. Je gaat namelijk een groot deel van de week aan de slag bij een bedrijf. Je werkt mee onder begeleiding van een bedrijfsmentor en een docent en ontwikkelt daarmee je logistieke leerdoelen. Daarnaast werk je binnen je bedrijf aan de praktijkopdrachten die je vanuit de opleiding krijgt. De theorie en vaardigheden worden besproken en geoefend op school. Wat je op school leert, kun je dus direct toepassen bij je bedrijf.

Tijdens de opleiding Logistics Management: voorbeeld van een praktijksituatie

Inhoud van de opleiding

Je ontwikkelt een brede basis doordat je inzicht krijgt in de verschillende deelgebieden in de logistiek. Je bekijkt de goederenstroom aan de hand van de productie, distributie, dienstverlenend warehouse en retouren. Tijdens de opleiding werk je aan skills als projectmatig werken, communicatie in Nederlands, jezelf presenteren en samenwerken. Ook ga je in een projectteam aan de slag met een project.

Je maakt de overgang van logistiek naar supply chain management. Aan de hand van het integraal logistiek concept zoomen we in op grondvormen, besturing, informatie stromen en organisatieaspecten. De rol van inkoop in de supply chain krijgt ruim aandacht. Ook leer je hoe je verantwoordelijkheid kunt nemen voor je gedrag. Je leert te reflecteren en je gedrag bijstellen, wanneer dat nodig is. Tijdens dit blok doe je een Traineeship bij een logistiek bedrijf.

Je gaat je verdiepen in e-commerce en wat daar allemaal op logistiek gebied bij komt kijken. Denk bijvoorbeeld aan het goed organiseren van stadsdistributie. Belangrijk is ook het automatisch verwerken van data tussen de internetbesteller, de voorraad, het magazijn en de logistiek dienstverlener. Ook doe je een traineeship bij een logistiek bedrijf.

Je rondt je opleiding af in dit laatste semester, waarin alle geleerde theorie en vaardigheden uit de voorgaande blokken samenkomen. Je gaat dieper in op verbeterprocesmethoden, je leert Lean en Six Sigma te gebruiken als basis voor continu verbeteren. Je kijkt naar duurzaamheid binnen bedrijven, want efficiënte logistiek heeft een goede relatie met duurzaamheid. Minder brandstofverbruik leidt bijvoorbeeld tot minder CO2 uitstoot. Ook gaan we in op wat er komt kijken bij het doorvoeren van een verandering in een organisatie. Hoe zorg je er voor dat deze verandering blijvend voor een positieve vibe kan zorgen?

Overige informatie

Je hebt in de opleiding afwisselend verschillende lesvormen. De theorie wordt uitgelegd in hoorcolleges en in werkcolleges oefen je in groepen met de theorie, door opdrachten en vragen te maken. Je speelt ook games die je weer op een heel andere manier laten ervaren wat de theorie en praktijk kunnen betekenen. In leerteams bespreek je onder begeleiding van een docent samen met andere studenten jouw leerdoelen en de voortgang daarvan. Je wisselt leerervaringen uit en groeit zo door naar een echt lerende beroepsprofessional.

Elk vak sluit je af met een toets in de vorm van een multiplechoice tentamen, assessment/gesprek, groepsopdracht of individueel portfolio. Na het positief afsluiten van het vak ontvang je de bijbehorende studiepunten. Deze studiepunten tellen op naar het totale studieresultaat (aantal te behalen studiepunten) van 60 punten per jaar. In totaal kun je voor je hele studie 240 studiepunten halen.

Wil jij het beste uit jezelf en je studie halen? Volg dan naast je gewone onderwijs een HU honourstraject. Je kunt een volledig programma kiezen of zelf met een idee komen. Met het HU honourstraject heb je een streepje voor op de arbeidsmarkt.

Samen met een aantal studiegenoten vorm je een leerteam. In zo'n team geef je elkaar feedback. Dit helpt je weer bij je eigen leerproces. Een leerteam wordt begeleid door een docent: de leerteambegeleider.

Je betaalt wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Om voor wettelijk collegegeld in aanmerking te komen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Ben je benieuwd wat jij aan wettelijk collegegeld betaalt? Dat bereken je heel eenvoudig met de collegegeldmeter. Reken daarnaast ook op een extra bedrag voor Outdoor, boeken en andere lesmaterialen.

Meer weten? Kijk op de pagina Collegegeld en betalen.

Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je een studieadvies. De opleiding kijkt dan hoeveel studiepunten je hebt gehaald. Zijn het er minder dan 30? Dan krijg je het dringende advies om te stoppen, aangezien je de studie hoogstwaarschijnlijk niet zult halen. Dit dringende studieadvies mag je naast je neerleggen.

Studeren bij de HU

  • Lerend werken en werkend leren

    Leren en werken gaan in deze opleiding samen. Wat je leert in de theorie, pas je meteen toe in de praktijk.

  • Persoonlijke begeleiding

    De opleiding kan pittig zijn en het beroepenveld is complex, maar je staat er niet alleen voor. Je krijgt veel begeleiding.

  • Toekomstbestendige opleiding

    De wereld verandert razendsnel door alle technologische ontwikkelingen. Dit heeft ook invloed op logistiek. Door ons grote netwerk in de praktijk spelen wij daar goed op in.