SIA RAAK-PRO subsidie voor onderzoek naar samen spelen

Samen (buiten)spelen is belangrijk voor zowel de lichamelijke als sociale ontwikkeling van een kind. Kinderen met een lichamelijke beperking spelen echter weinig buiten. Het onderzoeksproject ‘Samen Spelen??’ dat na de zomer start, gaat toolkits ontwikkelen om samen spelen voor alle kinderen te stimuleren. SIA RAAK-PRO kende een subsidie van 700.000 euro toe aan het consortium, waarvan de HU penvoerder is.

“Buitenspelen is één van de belangrijkste activiteiten in het leven van een kind, ook voor een kind met een beperking. We zien hierin echter nog veel terughoudendheid bij zowel kinderfysiotherapeuten en -ergotherapeuten als bij ouders van kinderen met een beperking. Negatieve ervaringen of onwetendheid zorgen ervoor dat deze kinderen vaak wegblijven uit de speeltuin. En dat is zo zonde”, vertelt Manon Bloemen, onderzoeker bij Lectoraat Leefstijl en Gezondheid.

Sociale acceptatie als speerpunt

Over de fysieke toegankelijkheid voor speeltuinen is al veel bekend. De grote uitdaging zit vooral in het sociale stuk rondom samen spelen. “Omdat kinderen nu nog te vaak gescheiden van elkaar spelen, door bijvoorbeeld gescheiden onderwijs, is aan beide kanten nog een wereld te winnen om het samen spelen te stimuleren. Hierin kunnen, naast de kindertherapeuten en ouders, ook leraren, buurtcoaches, speeltuinbeheerders en natuurlijk de kinderen met én zonder beperking zelf veel meer betrokken worden. Daar ligt de uitdaging die we met dit onderzoek aan willen gaan”, zegt Bloemen.

Meer aandacht voor spelen

Ilse van der Put, expert op het gebied van inclusief spelen en betrokken bij het onderzoek via Empowerment by Playing, is enthousiast over het project: “Er is steeds meer aandacht voor inclusief spelen, we hebben bijvoorbeeld sinds 2019 het SamenSpeelAkkoord. De focus ligt daarbij voornamelijk op de toegankelijkheid van de speeltuin. Maar samen spelen staat voor zoveel meer. We moeten de drempel verlagen door de speeltuin ook een sociaal veilige plek te maken. Dit onderzoek gaat daar zeker aan bijdragen.”

Ontwerpen met kinderen

In het vierjarige project gaan onderzoekers twee toolkits ontwikkelen die het samenspelen op speelplekken moet gaan stimuleren en bevorderen. In de toolkits wordt zowel gekeken naar fysieke als naar sociale aspecten. Bij de ontwikkeling van de toolkits wordt niet alleen samengewerkt met kindertherapeuten en ouders. “Eén van de leukste uitdagingen in dit project is dat we de kinderen zelf gaan betrekken bij de ontwikkeling van de toolkits die hen uiteindelijk gaan helpen om meer samen te spelen. Maar dat maakt het ook spannend. In gesprek met een kind kan het twee kanten opgaan. Ze kunnen heel ver wegdromen of ze blijven juist heel dichtbij hun eigen belevingswereld. Tools vinden om die twee uitersten bij elkaar te brengen, is een uitdagend onderdeel van het onderzoek. Zo zie je dat het thema ‘samen’ verweven zit in alle facetten van dit project”, vertelt Remko van der Lugt van Lectoraat Co-Design.

Binnen het project zullen tevens twee promotietrajecten worden uitgevoerd, waarvan één binnen het lectoraat Leefstijl en Gezondheid en één binnen het lectoraat Co-Design. Hiervoor heeft de HU twee promotievouchers beschikbaar gesteld.

Kennispartners die deelnemen in het consortium zijn - naast de Lectoraten Leefstijl en Gezondheid en Co-Design - de HU Lectoraten Duurzame Gemeenschappen, Building Future Cities en Jeugd, Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Technische Universiteit Delft, Hogeschool van Amsterdam en Kenniscentrum Sport en Bewegen.

Landelijke organisaties die deelnemen in het consortium zijn Empowerment by Playing, Het Gehandicapte Kind, Jantje Beton, Platform Ruimte voor de Jeugd, De Blauwe Ton, CP Nederland, SBH Nederland, Stichting Fitkids, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nederlandse Vereniging Kinderfysiotherapie en Ergotherapie Nederland.

Daarnaast zijn twee pilot gemeenten betrokken:
Gemeente Utrecht met daarbij Speciaal onderwijs De Kleine Prins, regulier onderwijs Jenaplan Wittevrouwen, Expertisecentrum De Kleine Prins, Revalidatiecentrum De Hoogstraat, praktijk Jan van Rijn en DOCK. 

Gemeente Oosterhout met daarbij MOOVE, Speelplek de Warande, speciaal onderwijs Het Kasteel, regulier onderwijs De Beiaard, Revant Medisch specialistische revalidatie en fysiotherapiepraktijk Ons Lijf.

Deel dit artikel