Met praktijkgericht onderzoek draagt Hogeschool Utrecht bij aan oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken die worden aangedragen door onze partners uit de beroepspraktijk, op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Samenwerken

De HU is een inspirerende kennis- en innovatiepartner. In opdracht van en in samenwerking met organisaties, overheden en kennisinstellingen ontwikkelen onze kenniscentra (Leren en Innoveren, Digital Business & Media, Gezond en Duurzaam Leven, Sociale Innovatie) kennis en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Neem contact op

Meer onderzoek