Beter voorbereid op een grote operatie

Oudere man kijkt op mobiel

Een goede voorbereiding is het halve werk, ook voor patiënten op de wachtlijst voor een chirurgische ingreep. We onderzoeken hoe de e-health-applicatie 'Beter Voorbereid' mensen helpt om sterker aan de start van een operatie te staan en zo sneller te herstellen.

Doel

De e-health-applicatie Beter Voorbereid helpt patiënten om zich voor te bereiden op hun operatie.

Ons onderzoek richt zich op de effectiviteit, verbetering en implementatie van de app met vier werkpakketten:

  • Het optimaliseren van de app op basis van ervaringen van patiënten en zorgverleners.
  • Het vormen van een netwerk van eerste- en tweedelijns zorgverleners die zorg voorafgaande aan een operatie bieden.
  • Het onderzoeken van de effectiviteit van de app.
  • Het opstellen van een implementatieplan, inclusief businessmodellen, van de app Beter Voorbereid.

Looptijd

01 november 2018 - 01 januari 2023

Aanpak

Binnen het Amsterdam UMC, locatie VUmc en het UMC Utrecht is een pilot gehouden naar de studieprocedures en bruikbaarheid van de applicatie. Naar aanleiding van deze resultaten worden verbeteringen doorgevoerd in de procedures van het onderzoek en de inhoud van de applicatie. Vervolgens zal in vier ziekenhuizen een groot Randomized Controlled Trial (RCT) starten naar de effectiviteit van de applicatie. Naast het Amsterdam UMC en UMC Utrecht zal dit ook plaatsvinden bij het Dijklander ziekenhuis in Hoorn. In deze periode zal ook het onderzoek naar de bredere implementatie van de app 'Beter Voorbereid' worden uitgevoerd.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Cindy Veenhof portret

Cindy Veenhof

  • Lector
  • Lectoraat: Innovatie van Beweegzorg