Met praktijkgericht onderzoek draagt Hogeschool Utrecht bij aan oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken die worden aangedragen door onze partners uit de beroepspraktijk, op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Samenwerken

De HU is een inspirerende kennis- en innovatiepartner. In opdracht van en in samenwerking met organisaties, overheden en kennisinstellingen ontwikkelen onze kenniscentra (Leren en Innoveren, Digital Business & Media, Gezond en Duurzaam Leven, Sociale Innovatie) kennis en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Neem contact op

Awards

Onderzoeksupdates

  • Verbeterde communicatie tussen zorgmedewerker en patiënt met afasie

    Promovendus Maren van Rijssen deed onderzoek naar het verbeteren van de communicatie tussen mensen met afasie en zorgprofessionals. Want Promovendus Maren van Rijssen deed onderzoek naar het verbeteren van de communicatie tussen mensen met afasie en zorgprofessionals.

  • Met schulden je leven opbouwen na detentie

    Gercoline van Beek deed promotieonderzoek naar schulden bij reclasseringscliënten en hoe zij daar beter in begeleid kunnen worden.

  • Samenwerken aan een delictvrij bestaan

    Vertrouwen en duidelijkheid zijn belangrijke succesfactoren in de samenwerking tussen reclasseringswerker en cliënt en helpen recidive te verminderen, ontdekte Annelies Sturm in haar promotieonderzoek.

Meer onderzoek