Risicomanagement

Auteurs Jacqueline Bosker, Vivienne de Vogel
Gepubliceerd in Werken in gedwongen kader
Publicatiedatum 2024
Lectoraat Werken in Justitieel Kader
Soort publicatie Boek

Samenvatting

Bij cliënten die in een forensische setting begeleid of behandeld worden zal altijd in meer of mindere mate aandacht moeten zijn voor risico's. Immers, het gaat om mensen die een delict hebben gepleegd, soms ernstig of in een hoge frequentie. Een forensisch sociale professional heeft daarom een dubbele opdracht: cliënten ondersteunen bij het afbouwen van delictgedrag en eventuele risico's zo veel mogelijk beperken. Daarbij kan gekeken worden naar risico's op een herhaald delict, risico's voor de cliënt zelf en risico's voor de professionals die bij een cliënt betrokken zijn. In dit hoofdstuk staat risicomanagement gericht op het voorkomen van een nieuw delict centraal. Het is onmogelijk om risico's volledig uit te sluiten. Wel kan op grond van een goede analyse van de specifieke risico's in een concrete casus gekeken worden wat kan helpen om risico's te beperken.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Werken in gedwongen kader
ISBN/ISSN URN:ISBN:9789085602675
Trefwoorden risicomanagement, risicobeperking
Paginabereik 148-161

Jacqueline Bosker