WOE's Next?

Foto van kunstenaar Theo Jansen
Bron: © Theo Jansen; titel van het werk ’Siamesis 2010’, c/o Piktoright Amsterdam

De wijk operationeel expert (WOE) heeft bij de politie een cruciale rol in het werken aan problemen in de wijk, samen met collega’s, partners en burgers. Om het werken aan deze veiligheidsproblemen te versterken, zijn er eerder in drie politieteams ontwikkelpunten bepaald. In dit vervolgproject gaan wij samen met de politieteams hiermee aan de slag.

Doel

Door dit actieonderzoek versterken wij samen met de politieteams de rol van de WOE in het probleemgericht werken. Daarnaast wordt een product ontwikkeld waar ook andere politieteams mee aan de slag kunnen.

Resultaten

  • Versterking van de rol van de WOE in het probleemgericht werken in drie politieteams
  • Op basis van de resultaten een product voor andere politieteams waarmee zij inzicht krijgen in hoe zij meer probleemgericht kunnen werken en de rol van de WOE hierin

Looptijd

01 januari 2023 - 30 april 2024

Aanpak

Betrokken professionals en onderzoekers werken in elk politieteam samen aan de gekozen ontwikkelpunten. Onderzoekers lopen hiervoor eerst mee in de dagelijkse praktijk van een WOE. Vervolgens wordt per team gezamenlijk een ontwikkelplan met activiteiten opgesteld die vervolgens worden uitgevoerd. De onderzoekers begeleiden dit proces. Door reflectie, afstemming en bijstelling wordt er gezamenlijk geleerd en veranderd.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Politie Midden-Nederland en Landelijke Portefeuille Gebiedsgebonden Politie.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?