WOEst aantrekkelijk probleemgericht werken

Hoe kunnen politieteams meer bezig zijn met het oplossen van veiligheidsproblemen in de wijk? Van nature is de politie vooral geneigd te reageren op incidenten. Maar zij wil ook meer aan de oorzaken van problemen werken, samen met partners en burgers. De wijk operationeel expert (WOE) heeft daarin een cruciale rol.  

Doel

Versterken van het WOEst aantrekkelijk probleemgericht werken in 3 lokale politieteams.

Resultaten

  • Concreet inzicht in huidige en gewenste situatie van probleemgericht werken en rol van de WOE per politieteam
  • Gedeelde visie op eigen versterkingstraject probleemgericht werken per politieteam – waar willen we aan werken?
  • Ontwikkelplannen versterkingstraject probleemgericht werken per politieteam
  • Toolkit voor andere politieteams die een vergelijkbaar traject ingaan

Looptijd

01 maart 2022 - 01 januari 2023

Aanpak

  • 30 individuele interviews in 3 politieteams
  • Per politieteam focusgroep waarin rode draden worden gevalideerd en verbeterpunten worden geprioriteerd
  • Per politieteam een ontwikkelplan opstellen ter versterking van het probleemgericht werken
  • Op basis van de resultaten een toolkit vullen waarmee andere politieteams aan de slag kunnen

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Politie Midden-Nederlandexterne link en Landelijke Portefeuille Gebiedsgebonden Politie. 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Lianne Kleijer-Kool | onderzoeker | Lectoraat Kennisanalyse van Sociale Veiligheid

Lianne Kleijer-Kool

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid