WOEst aantrekkelijk probleemgericht werken

Foto van kunstenaar Theo Jansen
Bron: © Theo Jansen; titel van het werk ’Siamesis 2010’, c/o Piktoright Amsterdam

Hoe kunnen politieteams meer bezig zijn met het oplossen van veiligheidsproblemen in de wijk? Van nature is de politie vooral geneigd te reageren op incidenten. Maar zij wil ook meer aan de oorzaken van problemen werken, samen met partners en burgers. De wijk operationeel expert (WOE) heeft daarin een cruciale rol. In dit project deden we actieonderzoek in politieteams in Amersfoort, Almere en Utrecht.

Doel

In dit actieonderzoek kregen we vanuit verschillende functies binnen de politie inzicht in hun perspectief op de rol van de WOE in het probleemgericht werken per basisteam en aan welke ontwikkelpunten zij willen werken.

Resultaten

Om meer WOEst aantrekkelijk probleemgericht te werken is een product ontwikkeld voor zowel de drie betrokken politieteams als andere politieteams. In dit product zijn de lokale context en ontwikkelpunten van de drie teams verwoord en met kunst en metaforen verbeeld. Er zijn verschillen en overeenkomsten tussen de teams. Uit deze vergelijking volgt een aantal thema’s en vragen waar ook andere politieteams mee aan de slag kunnen. Zo kunnen zij hun probleemgerichte werken en de rol van de WOE daarin versterken. 

De ontwikkelpunten per politieteam vormden de basis voor lokale ontwikkeltrajecten. In het vervolgproject WOE’s Next? pakken we dit samen met de politieteams op. 

 

Looptijd

01 maart 2022 - 01 januari 2023

Aanpak

  • 40 individuele interviews met alle relevante functies in 3 politieteams
  • Per politieteam focusgroep waarin rode draden werden besproken en ontwikkelpunten werden geprioriteerd
  • Op basis van de resultaten een checklist voor andere politieteams waarmee zij inzicht krijgen in hoe zij meer WOEst aantrekkelijk probleemgericht kunnen werken.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Politie Midden-Nederlandexterne link en Landelijke Portefeuille Gebiedsgebonden Politie. 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?