Versterking Impact Masterdocenten

Docenten onderzoekers samen brainstorm ontwikkelen
Het volgen van een masteropleiding door docenten wordt gestimuleerd door overheid en schoolbesturen. Echter, nieuwverworven vakinhoudelijke-, onderzoeks-, en/of innovatiecapaciteiten die masterdocenten inzetten in activiteiten (bijvoorbeeld een Masternetwerk), worden onvoldoende benut door mbo-instellingen. Masterdocenten zijn hierdoor onvoldoende in staat om opgedane kennis en inzichten te implementeren in de onderwijspraktijk. 

Doel

Het benutten van capaciteiten van medewerkers is een kernopdracht van HR. Het onderzoeksproject richt zich dan ook op de vraag op welke wijze HR-systemen ondersteunend kunnen zijn voor het benutten van de capaciteiten van masterdocenten in de mbo-instellingen.

Resultaten

  • Inzicht in welke HR-systemen mbo-instellingen kunnen inzetten om hun nieuwverworven capaciteiten optimaal te benutten.  
  • Een handreiking voor mbo-instellingen met handvatten voor het (her)ontwerp van HR-systemen en inspirerende voorbeelden.

Looptijd

01 juni 2022 - 01 september 2025

Impact

  • Kennisontwikkeling: inzicht in HR-systemen die competenties, motivatie en mogelijkheden van masterdocenten vergroten.
  • Productontwikkeling: handvatten voor het (her)ontwerp van effectieve HR-systemen, op maat gemaakt voor de schoolorganisatie; vragenlijst- en dialooginstrument waarmee mbo-instellingen de ondersteuning van HR-systemen bij activiteiten van masterdocenten evalueren.
  • Persoonsontwikkeling: professionele ontwikkeling van onderzoekers, masterdocenten en HR-professional door deelname aan het onderzoek.
  • Systeemontwikkeling: bijdrage aan een professionele schoolorganisatie met een HR-systeem dat dienstbaar is aan het floreren van masterdocenten. 
 

"De masteropgeleide docent is van grote betekenis voor de schoolorganisatie, maar de capaciteiten van masteropgeleide docenten worden niet altijd gewaardeerd. Het mooie van dit onderzoek is dat we in een Professionele Leergemeenschap dit soort situaties van meerdere kanten bezien en mogelijke handelswijzen bespreken vanuit verschillende perspectieven."

Consortiumpartner

Aanpak

Per mbo-instelling werkt een Professionele Leergemeenschap van masterdocenten, HR-professionals en leidinggevenden met HR-portefeuille aan het (her)ontwerp van HR-systemen. In het onderzoeksproject worden verbeteringen in de praktijk gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Betrokken mbo-instellingen zijn Deltion College, MBORijnland, Friesland College, Nova College, Graafschap College en Alfa College. Naast de HU zijn HAN, WUR en ECBO betrokken als kennispartners.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Portret van Patricia Brouwer

Patricia Brouwer

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs