VerstaaNT2

Samen aan de slag tijdens wall-sessie voor het project VerstaaNT2
Samen aan de slag tijdens wall-sessie voor het project VerstaaNT2 Bron: Samen aan de slag tijdens wall-sessie voor het project VerstaaNT2
Verstaanbaarheid is van groot belang voor de participatie van NT2 (Nederlands als tweede taal)-leerders. Ook de uitspraak van het Nederlands kan een grote uitdaging zijn! NT2-leerders hebben weinig mogelijkheden om hun verstaanbaarheid te verbeteren. NT2-docenten en taalvrijwilligers geven aan onvoldoende kennis en vaardigheden te hebben en de logopedist wordt weinig betrokken en opereert vooral in het gezondheidsdomein. 

Doel

Dit project wil de kennis en kunde van docenten, vrijwilligers en logopedisten bundelen en samen met hen en de NT2-leerders in co-creatie tools te ontwikkelen om de verstaanbaarheid beter te kunnen aanpakken en efficiënter te kunnen samenwerken.

Resultaten

We ontwikkelen in co-creatie prototypes van tools en samenwerkingsmodellen door ieders contexten te leren begrijpen om vervolgens de wensen en eisen in kaart te brengen om mogelijke oplossingen uit te werken en te evalueren. Wat die oplossingen zijn, wordt echter bepaald door alle betrokkenen gedurende het proces.

Looptijd

01 september 2022 - 01 september 2024

Aanpak

Het project zal inzoomen op 2 regio’s: Utrecht en Rotterdam. We maken gebruik van innovatieve methodieken uit het Human-Centered Design proces.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners