Turn het om!

Jonge turnsters die de top willen halen, komen terecht in een cultuur die zeer prestatiegericht is. Maar tegen welke prijs? De training ‘Turn het om!’ voor ouders wil het pedagogisch klimaat in de turntopsport helpen verbeteren.

Doel

Door met een sociologische bril naar de topturnsport te kijken, krijgen alle betrokken partijen meer kennis aangereikt over de complexiteit van de situatie, en kunnen ze meer begrip voor elkaar krijgen. Zo kunnen we de mensen ondersteunen met nieuwe inzichten.

Resultaten

De training ‘Turn het om! Van turn-top-prestatie naar top-turn-plezier’ gaat ouders ondersteunen in hun opvoedkundige rol. Door kennis, inzichten en hun handelingsvaardigheid te vergroten, wordt bijgedragen aan een veiliger pedagogisch topturnklimaat.

Looptijd

01 januari 2020 - 30 juni 2021

Aanpak

We werken met drie (sub)topturnclubs samen. De drie betrokken topturnclubs organiseren nu al ouderbijeenkomsten voor ouders van topturnsters. De training ‘Turn het om!’ zal hierbij aansluiten.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Het bureau Kennispraktijk (onderzoek, advies en training) richt zich op het uitvoeren van toegepast onderzoek. Zij evalueren het project om de training te kunnen optimaliseren en de subsidieverstrekker Sportinnovator/ZonMw te informeren over de opbrengsten van het project. 

Onderzoeker Froukje Smits is ook betrokken bij het internationale consortium ISCWAG dat onderzoek doet naar artistieke gymnastiek voor vrouwen. 

Relevantie en impact van het project

Ook pedagogen en social workers krijgen door deze training meer inzicht in de prestatiecultuur waar kinderen en jongeren aan moeten voldoen, en de gevolgen hiervan in opgroeien en opvoeden. Voor onze studenten social work en pedagogiek levert de training nieuwe inzichten op.

Zie ook: 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Froukje Smits | Onderzoeker | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Froukje Smits

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Duurzame Gemeenschappen