Pilotonderzoek Ontwikkelkracht: onderzoek naar Groeikracht en De Transformatieve School

Klassensituatie
Bron: on Unsplash

Wij onderzoeken twee trajecten die aan scholen worden aangeboden. Beiden zijn gericht op een onderzoeks- en verbetercultuur in scholen: Groeikracht en De Transformatieve School. De focus ligt op in hoeverre de trajecten worden uitgevoerd in scholen zoals beoogd, wat de werkzame mechanismen van de twee trajecten zijn en wat de mogelijke invloed van contextfactoren is.

Doel

Dit onderzoek bestaat uit twee delen: 1) een monitorstudie van de twee trajecten om hun kansrijkheid in beeld te brengen en 2) een instrument-ontwikkel/teststudie om effecten van de trajecten te kunnen meten in een meerjarig vervolgonderzoek.

Groeikracht is een traject waarin schoolteams in staat worden gesteld om het onderwijs zelf – bottom-up – te verbeteren. De organisatie biedt leraren en schoolleiders tijd, kennis en kunde, zodat zij vanuit de eigen praktijk, vanuit hun eigen ambitie kunnen starten en daarbij leren om kennis uit onderzoek effectief toe te passen.

De Transformatieve School is een professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma voor scholen in een stedelijke omgeving. Binnen dit programma wordt ingegaan op de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur.

Resultaten

  • Inzichten in de uitvoering en waardering van de twee trajecten
  • Inzichten in mechanismen en contextfactoren die een rol spelen in de twee trajecten
  • Gevalideerde instrumenten om de trajecten mee te monitoren

Looptijd

01 juni 2023 - 31 augustus 2024

Aanpak

We verzamelen kwantitatieve en kwalitatieve data op 10 scholen werkend met Groeikracht en 10 scholen werkend met Transformatieve School. Het gaat o.a. om gesprekken met de oprichters van de twee trajecten, groepsgesprekken met o.a. leraren en schoolleiding en vragenlijstdata.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Angela de Jong

Angela de Jong

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Onderwijs