Leerpracht Overvecht

Leerpracht Overvecht is een samenwerkingsverband tussen de Marnix Academie, HU, Brede School Overvecht en Universiteit Utrecht met als doel (toekomstige) onderwijsprofessionals goed op te leiden en te professionaliseren voor het lesgeven in grootstedelijke context. Gezamenlijk pakken we de uitdagingen aan in het onderwijs van Overvecht en streven we naar kwaliteitsverbetering.
Foto van kinderen in Overvecht
Bron: Sebastiaan ter Burg, Flickr

Doel

Het gaat ons om het boeien, binden en behouden van (aanstaande) leraren op scholen in krachtwijken. Daarbij is het versterken van het primair en voortgezet onderwijs op divers samengestelde scholen in Utrecht ons doel. We richten ons specifiek op het opleiden en professionaliseren van (toekomstige) leraren op het gebied van diversiteit, zodat zij enthousiast en goed voorbereid zijn op het lesgeven in een grootstedelijke en diverse context.

Resultaten

  • Opleiding en professionalisering van huidige en toekomstige leerkrachten voor beter onderwijs in stedelijke en diverse contexten.
  • Verhoogde blijvende betrokkenheid van (beginnende) leerkrachten door betere voorbereiding en ondersteuning.
  • Grotere samenwerking en kennisuitwisseling tussen onderwijsinstellingen, opleidingsinstituten en buitenschoolse instanties.
  • Bevordering van gelijke kansen voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond.

Er is een flowchart ontwikkeld met dimensies voor lesgeven in een grootstedelijke context.

Looptijd

01 september 2021 - 01 september 2025

Aanpak

Binnen Leerpracht Overvecht ligt de nadruk op samenwerking, co-creatie en kennisuitwisseling tussen de HU, Marnix Academie, de Brede School Overvecht en de Universiteit Utrecht. Door onderzoek, projecten, dialoog en samenwerking worden vervolgstappen in het project bepaald, waarbij duurzaamheid centraal staat.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Dit project wordt uitgevoerd samen met de Marnix Academie, de Brede School Overvecht en de Universiteit Utrecht. Bekijk ook de website Leerpracht Overvecht. externe link

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Tamar Tas

Tamar Tas

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Onderwijs