In- en uitzoomen op leren en professionaliseren

Het leren en werken op scholen met een heterogene leerlingenpopulatie is complex. Leraren proberen leerlingen van ieder niveau uit te dagen. Dit vraagt vaak om professionalisering, die gericht is op goed leren omgaan met verschillen tussen leerlingen. Bij voorkeur wordt dit binnen de school georganiseerd. 
Cover van de publicatie over professionaliseren

Doel

Met dit onderzoek willen we het leren van leerlingen, het professionaliseren van leraren en het organiseren van professionaliseren rondom heterogeniteit in kaart brengen. Dit gaan we doen op Academie Tien, een innovatieve school voor voortgezet onderwijs die bewust kiest voor heterogeen groeperen in de onderbouw. De school heeft een eigentijdse visie op leren en ontwikkelen. Er is sprake van gelaagdheid: hetgeen voor de leerlingen geldt, kan niet los staan van professionalisering van collega's en van schoolontwikkeling. 

Resultaten

Deze case study resulteert in een portret. Dit portret:

  • schetst het leren en professionaliseren van leerlingen en leraren;
  • geeft taal aan de visie van Academie Tien;
  • kan richting geven aan toekomstig leren en professionaliseren door te fungeren als een spiegel voor andere leraren binnen en buiten de school;
  • is een voorbeeld voor andere scholen als het gaat om het organiseren en verbinden van leren en ontwikkelen

Het portret "Een integrale kijk op leren en professionaliseren: een portret over het heterogene onderwijs van Academie Tien" is hier te downloaden en lezen.

Looptijd

01 januari 2023 - 31 december 2023

Aanpak

Er worden gegevens verzameld door:

  • diepte-interviews met groepjes stakeholders in de schoolorganisatie (leerlingen, leraren, opleiders)
  • participerende observatie (van onderwijssituaties en professionaliseringsactiviteiten)

Downloads en links

Het project is afgerond met de publicatie "Een integrale kijk op leren en professionaliseren: een portret over het heterogene onderwijs van Academie Tien".

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Maaike Koopman | Onderzoeker

Maaike Koopman

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs