Over de Grens!

Burgerschapsvorming, gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van kinderen om actief mee te kunnen doen met en het betrokken voelen bij de samenleving, is cruciaal om oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken rond inclusie, diversiteit en gelijkheid. De complexiteit van deze vraagstukken vraagt van professionals in het sociaal educatieve domein dat zij interprofessioneel kunnen samenwerken. Echter, lijken zij hier in veel gevallen onvoldoende voor toegerust te zijn.

Doel

Met dit project wordt een aanpak ontwikkeld om het samenwerken aan burgerschapsvorming tussen verschillende professionals uit het sociaal educatieve domein te bevorderen. Deze aanpak komt tot stand in co-creatie met onder andere leraren basisonderwijs, welzijnswerkers, opleiders en studenten.

Resultaten

Tijdens het project worden resultaten direct geïmplementeerd in het opleidings- en professionaliseringsaanbod van (toekomstige) leraren basisonderwijs en welzijnswerkers. In de loop van het project komen verschillende resultaten tot stand, die hier te vinden zullen zijn. 

Looptijd

01 januari 2021 - 01 januari 2023

Aanpak

Dit onderzoek zal uitgevoerd worden in Amersfoort. Dat doen we in samenwerking met het ABC-netwerk, een samenwerkingsverband van professionals uit het onderwijs, kinderopvang en welzijnsorganisaties. De onderzoeksmethode die wordt gehanteerd is participatief actieonderzoek. Zo wordt er samen met studenten, opleiders en professionals gezocht naar de beste aanpak om verandering te bewerkstelligen in de (opleidings)praktijk van leraren en welzijnswerkers.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Anton Boonen
  Anton Boonen
  • Lector
  • Lectoraat: Duurzame Gemeenschappen
 • Nico de Vos
  • Lector
  • Lectoraat: Duurzame Gemeenschappen
 • Ilya Zitter
  Ilya Zitter
  • Lector
  • Lectoraat: Beroepsonderwijs
 • Marlijn Dingshoff
  Marlijn Dingshoff
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie Zorg en Ondersteuning, Duurzame Gemeenschappen

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Anton Boonen

Anton Boonen

 • Lector
 • Lectoraat: Duurzame Gemeenschappen