Democratisering van kritisch denken

Democratie, burgerschapsvorming, kritisch denken en Bildung worden vaak samen genoemd, maar een heldere kijk op de onderlinge samenhang ontbreekt nog. In dit onderzoeksproject ontwikkelen we een visie op burgerschapsvorming in het middelbaar beroepsonderwijs, waarin kritisch denken en Bildung worden opgenomen.

Doel

We willen met het project 'Democratisering van kritisch denken' de volgende doelen bereiken:

 • Het formuleren van een heldere kijk op het samenbrengen van kritisch denken, burgerschap, Bildung en de beroepsvoorbereiding in het mbo;
 • Het creëren van een duurzame, professionele leergemeenschap;
 • De ontwikkeling van kennis om kritisch denken toe te passen in de lespraktijk;
 • Het beschikbaar stellen van leerplannen en meetinstrumenten voor mbo-docenten.

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afloop vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

17 september 2018 - 31 januari 2023

Aanpak

Dit project is onderdeel van de Werkplaats Onderwijsonderzoek van NRO. Deze werkplaatsen zijn gericht op het instellen van duurzame ‘professionele leergemeenschappen’. Ook in dit project komen verschillende expertises samen: die van mbo-docenten (Nederlands, Burgerschap en vakdocenten), onderzoekers van een practoraat, het Expertisecentrum Kritisch Denken (ECKD), het lectoraat Normatieve professionalisering en twee universiteiten.  Studenten en externe partners brengen bovendien praktijkkennis in.

Samen werken de partners aan een visie op kritisch denken, burgerschap en bildung en de vertaling hiervan in leerlijnen en assessment-tools. Samen met mbo-docenten kijken we bovendien welke professionalisering er nodig is om kritisch denken toe te passen in het beroepsonderwijs.

Lees meer over het project Democratisering van kritisch denken.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Cok Bakker
  • Lector
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering
 • Daan van Riet | Onderzoeker | Lectoraat Curriculumvraagstukken funderend onderwijs
  Daan van Riet
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs, Normatieve Professionalisering

Wil je samenwerken of heb je een vraag?