Ontwikkelen van leiderschap - een actieonderzoek

Hoe benut je als leidinggevende in het beroepsonderwijs de expertise in teams? Hoe stimuleer je leiderschap op alle niveaus? In dit project worden leidinggevenden geprofessionaliseerd terwijl er tegelijkertijd onderzoek wordt gedaan naar leiderschapsontwikkeling. 

Werken in onderwijs
Bron: Gebruikersrecht: Hogeschool Utrecht Copyright: Corne Clemens Fotografie

De complexiteit en dynamiek van maatschappelijke vraagstukken waar het beroepsonderwijs op inspeelt neemt toe. Dit vraagt om het benutten van elkaars expertise in teams en het stimuleren van leiderschap op alle niveaus. Hoe geef je hier als leidinggevende richting aan? Hoe zorg je ervoor dat teams de zeggenschap die ze hebben ook gaan benutten? Welk leiderschap is wanneer nodig en wat past bij jezelf, je team en je werkcontext?

Doel

Het doel van dit professionaliseringstraject is inzicht krijgen in het mentale model van leidinggevenden en onderzoeken in hoeverre de mentale modellen zich ontwikkelen over tijd.

Resultaten

  • Deelnemers hebben inzicht gekregen in hun eigen leiderschapsmodel en weten dit model te spiegelen aan andere leidinggevenden
  • Onderzoekers kregen inzicht in hoe een collectief leertraject bijdraagt aan leiderschapsontwikkeling

Looptijd

01 september 2022 - 31 december 2024

"Als er vertrouwen is dat we hetzelfde doel hebben, dan kan je dingen gaan loslaten"

Deelnemende leidinggevende

Aanpak

Het professionaliseringstraject is vormgegeven aan de hand van de leervragen van de deelnemende leidinggevenden. De bijeenkomsten zijn vormgegeven door gebruik te maken van literatuur en analyse van input van de leidinggevenden (interviews (voormeting, tweede en derde meting), (video)observaties, (peer)coaching en logboeken). 

Impact

In dit project ontwikkelen we de praktijk van leidinggevenden door professionalisering en flankerend onderzoek. 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Angela de Jong

Angela de Jong

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Onderwijs