Samenwerken aan effectieve teams

Het ontwikkelen en verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs is een teamopgave. Collectief handelingsvermogen is een voorwaarde voor die opgave. Dit onderzoeksproject richt zich op de vraag hoe docententeams, ondersteunende diensten en leidinggevenden in het mbo het collectief handelingsvermogen van teams kunnen versterken om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te realiseren.

Doel

Doel is inzicht verkrijgen in effectieve manieren om collectief handelingsvermogen te versterken en door te vertalen naar de realisatie van onderwijsverbeteringen. Met docenten, leidinggevenden en ondersteuners zoeken we naar ‘wat werkt’ in het versterken van collectief handelingsvermogen van zes mbo-docententeams.

Resultaten

Inzichten uit het onderzoeksproject bieden docenten, leidinggevenden en ondersteunende diensten handvatten en interventies voor het versterken van het collectief handelingsvermogen van teams om de onderwijspraktijk te verbeteren.

Looptijd

01 maart 2020 - 01 december 2022

"In het traject zijn we met elkaar gaan praten: ‘Waar ben je goed in?' Dit leidde ertoe dat docenten niet alleen, maar met elkaar werken"

Deelnemer teamtraject

Aanpak

De actiegerichte onderzoeksaanpak kent drie fasen:

  • Diagnose en gemeenschappelijk doel formuleren
  • Interventies bedenken en uitvoeren
  • Resultaten evalueren en vervolgacties bedenken 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Dit onderzoeksproject is een initiatief van Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met Hogeschool Utrecht, Regio College en Friesland College.

Folder samenwerken aan effectieve teams

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Patricia Brouwer

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs