Ontwikkelbehoeften operationeel experts politie

Operationeel experts van de politie worden gezien als cultuurbepalers van de organisatie. Zij hebben ook veel taken. Dit vraagt competenties op het gebied van leiderschap en teamontwikkeling. Politie Midden-Nederland heeft de HU gevraagd het werk en ontwikkelbehoeften van operationeel experts te onderzoeken.

Doel

Samen met politie Midden-Nederland wordt het vakmanschap van operationeel experts versterkt door:

  • inzicht in waar voor professionals grootste uitdagingen zitten en welke behoeften zij hebben om hun vakmanschap te vergroten;
  • adviseren over een ontwikkeltraject voor operationeel experts.
 

Resultaten

  • Op 7 thema’s zijn de ontwikkelbehoeften van operationeel experts achterhaald: personeelszorg, interne cultuur, samenwerking, operatie, relatie burger, maatschappelijke vraagstukken, dagelijkse systemen. 
  • De grote respons met uitgebreide reacties bevestigt de noodzaak van aandacht voor deze functiegroep.
  • In een ontwikkeltraject voor operationeel experts moet hieraan tegemoet gekomen worden. Advies is om een divers aanbod met keuzemogelijkheden te bieden.

Looptijd

01 april 2021 - 31 december 2021

Aanpak

  • Op basis van een enquête die 215 operationeel experts invulden, is de complexiteit van de werk- en ontwikkelbehoeften van operationeel experts in kaart gebracht;
  • Resultaten worden gepresenteerd aan betrokken leidinggevenden politie Midden-Nederland; 
  • Workshop op landelijke conferentie ‘Onderzoek bij, voor en door politie’.
 

Relevantie

Naast de impact op het ontwikkeltraject voor operationeel experts heeft dit project ook bijgedragen aan de opleiding Integrale Veiligheidskunde, door een studentstage te bieden waarin analytisch vermogen is versterkt en inzicht is verkregen in een beroepspraktijk waar veel studenten Integrale Veiligheidskunde terecht komen.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerkingspartner

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Lianne Kleijer-Kool | onderzoeker | Lectoraat Kennisanalyse van Sociale Veiligheid

Lianne Kleijer-Kool

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid