Online stagebegeleiding

Afbeelding met app toetsen

De hoeveelheid tijd die docenten hebben voor de begeleiding van stagestudenten is beperkt, dus moet de beschikbare tijd nuttig worden besteed. Wij onderzoeken hoe technologie hierbij kan helpen.

Doel

Begeleiding is cruciaal voor het succes van werkplekleren. Het doel van de Stage-App is de kwaliteit van de stagebegeleiding te verhogen. De applicatie kan helpen om de spaarzame begeleidingstijd optimaal te benutten door de student en de begeleidend docent.

Looptijd

01 mei 2019 - 01 juni 2021

Aanpak

We voeren pilots uit bij drie HU-opleidingen. Via de Stage-App reflecteren studenten online op hun stage. De data en analyses worden vervolgens via de app met de docent gedeeld. Voor docenten creëren we een handreiking ‘didactiek voor online stagebegeleiding’.

Achtergrond

De rol van werkplekleren in curricula wordt steeds belangrijker in het hoger (beroeps)onderwijs. Dit is echter om meerdere redenen niet eenvoudig. Goede begeleiding van het leerproces is cruciaal voor het succes van werkplekleren. Door tijdgebrek en afstand staat de kwaliteit van de begeleiding onder druk. De Stage-App moet de stagiair meer regie op het begeleidingsproces geven, door de beperkte begeleidingstijd van de docent zo effectief mogelijk te benutten. Dat geeft meer diepgang in de – nu vaak oppervlakkige - begeleidingsgesprekken. Voor docenten creëren we een praktische didactische handreiking. Dit verhoogt de kwaliteit van de stagebegeleiding, wat naar verwachting resulteert in een groter leereffect.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Het project wordt medegefinancierd door de SURF Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs.
SURF Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs

Wil je samenwerken of heb je een vraag?