Kennisportal Informele Zorg

Op verschillende plekken is informatie te vinden over informele zorg. Waar begin je als student met zoeken? Hoe weet je als professional of je alle relevante informatie gevonden hebt? Waar ga je als docent op zoek naar lesmateriaal? Samen met Movisie creëren we een website waar algemene informatie over informele zorg te vinden is. 

Doel

De Kennisportal wordt een centrale plek waar ook kennis van andere instituten en organisaties rondom het thema Informele zorg te vinden zal zijn. Een kans om nieuwe kennis de wereld in te brengen en beschikbaar te maken voor onderwijs en onderzoek. Daarnaast biedt het portal een kans om kennis op te halen en hiermee aan de slag te gaan in de e-learning modules.

Resultaten

 • Vrij toegankelijke website met informatie rondom de onderwerpen: wat is informele zorg?, historie, trends en ontwikkelingen en thema’s.  
 • Integreren van de drie ontwikkelde e-learningmodules over samenwerking met de informele zorg rond mensen met dementie, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en (licht) verstandelijke beperking (LVB).
 • Artikelen over specifieke thema’s zoals outreachend werken, respijtzorg en de combinatie werk en mantelzorg. 
 

Looptijd

01 november 2019 - 30 januari 2021

Aanpak

Het kennisportal is in ontwikkeling. Eerst wordt er een structuur en een outline gemaakt van een deel van de content. Op twee niveaus zoeken wij de verbinding: kwaliteit en borging. We zien hier verbinding met het programma In voor Mantelzorg 2.0 juist vanwege de aandacht die in dat programma is voor opleidingen. Binnen het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS is het ontwikkelen van de Kennisportal een onderdeel van Actielijn 2: Mantelzorgers en vrijwilligers in Zorg en Welzijn. Deze actielijn wil bereiken dat: 

 • Mantelzorgers en vrijwilligers zich bewust zijn van ondersteuning;
 • Er een ondersteuningsaanbod en respijtzorg op maat is;
 • Zorgprofessionals en informele zorgverleners goed samenwerken.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

 • Movisie
 • Vilans
 • Klankbordgroep met vertegenwoordigers van praktijkorganisaties, Hogescholen, mantelzorgers en studenten.
 • Docenten uit het hbo onderwijs (aanpassen van curricula van HBO/MBO opleidingen)
 • Programma In voor Mantelzorg 2

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Mariët Brandts | Onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning

Mariët Brandts

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning