Kennisplein informele zorg

De afgelopen tijd werkten we samen met Kennisinstituut Movisie aan het Kennisplein Informele Zorg. Met als resultaat een website met kennis, inspiratie, opdrachten en tools rond het thema informele zorg. Bedoeld voor studenten, docenten en beroepskrachten op mbo en hbo niveau in zorg en welzijn. 

Doel

Het Kennisplein is een centrale plek waar kennis over informele zorg te vinden is én met anderen gedeeld kan worden. Daarnaast biedt het Kennisplein een kans om met de kennis aan de slag te gaan door middel van e-learning modules.

Resultaten

 • Vrij toegankelijke website met kennis, praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen rondom mantelzorg, het sociale netwerk en vrijwilligers.
 • Artikelen over specifieke thema’s zoals outreachend werken, respijtzorg en de combinatie werk en mantelzorg.
 • Integreren van de vier ontwikkelde e-learningmodules over samenwerking met de informele zorg rond mensen met dementie, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en (licht) verstandelijke beperking (LVB).

Looptijd

01 november 2019 - 30 januari 2023

Aanpak

In een kerngroep is gewerkt aan het ontwerp, de structuur en de (basis)inhoud van de site. Er is een klankbordgroep samengesteld. Vanuit deze klankbordgroep is op meerdere momenten meegedacht. Op 17 mei 2021 is de site gelanceerd. Samen met Movisie en MantelzorgNL vormen we een redactieraad om bekendheid te geven aan het Kennisplein en de site te verrijken en te (blijven) actualiseren. 

Verbinding

Op twee niveaus zoeken wij de verbinding: kwaliteit en borging. We zien hier verbinding met het programma In voor Mantelzorg 2.0, vanwege de aandacht die in dat programma is voor opleidingen. Binnen het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS is het ontwikkelen van het Kennisplein een onderdeel van Actielijn 2: Mantelzorgers en vrijwilligers in Zorg en Welzijn. Deze actielijn wil bereiken dat: 

 • Mantelzorgers en vrijwilligers zich bewust zijn van ondersteuning;
 • Er een ondersteuningsaanbod en respijtzorg op maat is;
 • Zorgprofessionals en informele zorgverleners goed samenwerken.
 

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

 • Movisie
 • Mantelzorg NL
 • Vilans
 • Beroepsvereniging voor Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
 • Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Windesheim
 • Platform Vrijwillige Inzet (NOV)

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Mariët Brandts | Onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning

Mariët Brandts

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning