Leren optrekken met informele zorg. Een goed samenspel begint in de opleiding. 

Kinderen op tafel

Het is van belang dat beroepskrachten oog hebben voor het perspectief en de behoefte van naasten en dat zij samen op kunnen trekken in teams van formele en informele zorgverleners. Onlangs stelde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2022) dat er een omslag nodig is van cliëntgerichte zorg naar netwerkgerichte zorg.

Doel

In dit project geven we de samenwerking met informele zorg een centralere plek in de opleiding Social Work. Dit maken we inzichtelijk middels een routekaart waarin duidelijk wordt hoe informele zorg in het curriculum aan bod komt en welke mogelijkheden er zijn voor extra verdieping. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan stages in de informele zorg en het benutten en verder ontwikkelen van eigen ervaringen van studenten.

Resultaten

  • Een interdisciplinair leernetwerk informele zorg
  • Een routekaart ‘leren over informele zorg’ 
  • Een leerroute voor studenten met eigen ervaring als informele zorgverlener
  • Diverse werkvormen (in samenwerking met studenten en de beroepspraktijk)
  • Het implementeren van relevante competenties in het onderwijs
 

Looptijd

28 augustus 2023 - 28 augustus 2025

Aanpak

We werken in een team van studenten met ervaring als mantelzorger en docenten uit de verschillende leerjaren. Op basis van een analyse van het huidige curriculum werken we toe naar een gedragen plan waar we in samenwerking met praktijkorganisaties verder invulling aan geven.

"Veel beroepskrachten op de werkvloer zijn nog aan het uitvogelen hoe dit eigenlijk werkt. Dat is heel innovatief, als je dit al in je opleiding meekrijgt!"

Coördinator vrijwilligersorganisatie

Impact voor het onderwijs

In dit project benutten we in het lectoraat opgedane kennis en expertise ten behoeve van het onderwijs. 

Het project wordt gefinancierd met een Comeniusbeurs (NRO) Senior Fellow.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Mariët Brandts | Onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning

Mariët Brandts

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning