Samen Optrekken

Auteurs Mariet Brandts, Rosan van der Aa, Jean-Pierre Wilken
Publicatiedatum 2023
Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning
Soort publicatie Andersoortige materiaal

Samenvatting

In de onderzoekslijn Zorg in Balans van het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning (Kenniscentrum Sociale Innovatie) staat het verbeteren van de samenwerking tussen formele en informele zorgverleners centraal. Er werden de afgelopen jaren samen met het werkveld competentieprofielen ontwikkeld waarin beschreven werd welke professionele competenties van belang zijn waar het gaat om samenwerken met informele zorgverleners in specifieke situaties. Er is op basis van de bestaande profielen nagedacht over wat er nodig is om in generieke zin, dus los van een specifieke situatie, aandoening of beperking, bekwaam te zijn in de samenwerking met informele zorgverleners. Dit document start met de basishouding waarna we inzoomen op het samenspel met de direct naasten, het bredere netwerk en het zorglandschap. Er wordt steeds gestart met competenties die zowel voor de verpleegkundige als de sociaal werker relevant zijn. Vervolgens worden de beroep specifieke competenties beschreven.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden competenties, sociaal werkers, verpleegkundigen, formele zorg, informele zorg

Mariët Brandts

Mariët Brandts | Onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning

Mariët Brandts

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning